Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

110 Năm Đông Kinh Nghĩa Thục (1907-2017)-Cuộc Quốc gia Khởi Nghiệp Đầu Thế kỷ XX”

TRUNG TÂM MINH TRIẾT.
                                                        Thư Mời
            Chúng tôi gởi lá thư này, tới các nhân sĩ trí thức trong  và ngoài nước,tới các doanh nhân, tới các anh chị thanh niên, sinh viên,các nhà lãnh đạo ở trung ương và địa phương,tới các cơ quan và tổ chức khoa học, văn hóa,giáo dục của nhà nước và của xã hội ở nước ta,để mời gọi tham gia kỷ niệm “110 Năm Đông Kinh Nghĩa Thục (1907-2017)-Cuộc Quốc gia Khởi Nghiệp Đầu Thế kỷ XX”.
            Tháng 3 năm 1907,Đông Kinh Nghĩa Thục khởi đầu ở Hà nội, mở ra một phong trào văn hóa cứu nước, có ý nghĩa cách mạng to lớn, nhằm giành lại Độc lập,chấn hưng và phát triển Đất nước theo trào lưu của văn minh hiện đại của  nhân loại.Thực dân Pháp đã đàn áp tàn bạo,đóng cửa Nghĩa thục và đày những  nhà ĐKNT ra Côn đảo.
            Tuy chỉ hoạt động chưa đầy một năm, nhưng ĐKNT đã để lại những giá trị văn hóa và tư tưởng về khát vọng của dân tộc Việt Nam giành độc lập, hiện đại hóa và dân chủ hóa Đất nước và xã hội.Những quan niệm hình thành nên triết lý của ĐKNT về một nền chính trị dân chủ, dân quyền,một nền kinh tế có công, nông, thương, tín hiện đại để quốc dân có quyền làm chủ “sản nghiệp”, có luật pháp bảo vệ…,một nền văn hóa giáo dục tiên tiến,coi trọng thực học,thực nghiệp, để “mở trí khôn cho dân”,”học làm người , làm quốc dân”,với phương châm “Á Âu chung lại một lò. Đúc nên nhân cách mới cho là người”v…v, ngày nay xem lại càng thấy tính tiên tiến, nhân văn, dân tộc và dân chủ, rất hợp thời.
            Học hỏi tinh thần, tư tưởng của ĐKNT, đem kết hợp với những kiến thức và kinh nghiệm của nhân loại hiện nay,chúng ta có thể thấy sáng tỏ con đường chấn hưng và phát triển Đất nước hôm nay,thấy rõ một nhân cách con người mới rất cá nhân lại đầy một tinh thần cọng đồng, trách nhiệm xã hội đẹp đẽ.Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng cuộc kỷ niệm này, mọi người nên tham gia.      
            Xin hãy tổ chức khắp nơi những cuộc tọa đàm, hội thảo,xin đọc lại, trình bày lại lịch sử của ĐKNT,đọc  những áng văn của ĐKNT qua văn bản in nhất là qua mạng tin học, như “Văn Minh Tân học Sách”, “Tân đính Luân lý Giáo khoa Thư”.Các nhóm văn hóa ở các địa phương, những nhóm khởi nghiệp xin hãy tìm ở ĐKNT những giá trị,góp vào năng lượng tinh thần cho công việc hôm nay.
            Mong rằng Thủ tướng đang muốn có Chính phủ liêm chính, kiến tạo,hai ông Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa, các ban Tuyên giáo ,nhận thức ý nghĩa cao quý của ĐKNT, có chủ trương tham gia và tạo mọi điều kiện mời gọi xã hội tổ chức thật rộng khắp cuộc kỷ niệm này.
            Trung Tâm Minh Triết đã họp Hội đồng học thuật bàn chương trình kỷ niệm,với chủ đề như đã nêu ở trên.Chúng tôi sẽ phối hợp với những tổ chức khoa học, văn hóa, những nhà nghiên cứu để tổ chức nhiều sinh hoạt tọa đàm học thuật,và sẽ tổ chức một hội thảo nghiêm túc với chủ đề như đã nêu trên, vào giữa năm,sẽ có thông báo riêng.Chúng tôi mời gọi các học giả, các bạn trẻ viết cho chúng tôi những tham luận theo những chủ điểm sau:
            -ĐKNT định hình cho một cuộc Quốc gia khởi nghiệp đầu thế kỷ XX để xây dựng Đất nước độc lập, hưng thịnh, phát triển,hiện đại hóa và dân chủ hóa.
            -Lý tưởng của ĐKNT về một nền chính trị dân chủ dân quyền.
            -Mở thực nghiệp, xây dựng nền kinh tế có công, nông, thương, tín hiện đại.
            -Phấn đấu cho một nền văn hóa, giáo dục nhân văn, tiên tiến,khai  phóng để “hóa dân, cường quốc”.
            -Nhân cách cao quý của các tiên hiền giáo thụ ĐKNT.
            -ĐKNT, cảm hứng từ cuộc Minh Trị Duy tân và Khánh ứng Nghĩa thục Nhật bản.
(Trong từng chủ điểm xin liên hệ tới tình hình cụ thể trong từng lãnh vực để góp vào việc làm sống lại những triết lý mà tiền nhân để lại.)
            Xin gởi bài viết và tham luận cho TT ,theo địa chỉ :
            Email: maiminhtriet@gmail.com
            Thư bưu điện : TT Minh Triết- 26/40 Phố Kim hoa Hà nội. Hoạc liên hệ điện thoại 0906141259.
             Bài viết và tham luận sẽ được đăng lên trang mạng <thonminhtriet.com> và cho một kỷ yếu của Hội thảo.Chân thành mong  được sự tham gia và hợp tác của tất cả các bạn ở trong và ngoài nước với Trung Tâm cho sự thành công của cuộc kỷ niệm.Nhân dịp này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết nhân kỷ niệm 105 Năm ĐKNT: “Cảm nhận giá trị Minh triết của ĐKNT” để tham khảo.
            Kính xin các báo, đài, các trang mạng xã hội và các blog cá nhân giúp đăng tải Thư này để đông đảo những người quan tâm đến văn hóa và vận mệnh của Dân Nước được tường.
            Kính cẩn mở đầu cuộc kỷ niệm.
            Hà nội ngày Nguyên tiêu 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu-2017

            Nguyễn Khắc Mai-GĐ Trung tâm.

Cảm nhận giá trị minh triết của Đông Kinh nghĩa thục
·           NGUYỄN KHẮC MAI
·         Thứ năm, 27 Tháng 9 2012 04:13
·         font size giảm kích thước chữ tăng kích thước chữ
             Minh triết, như tôi hiểu là những tư tưởng và rộng lớn hơn là những giá trị văn hóa, có tính khái quát và phổ quát, ý nghĩa rộng, trường tồn có thể đem ứng dụng cho nhiều hệ thống. Chúng đạt tới tính chất của những giá trị xã hội và nhân sinh phổ quát. Minh triết tham gia vào đời sống xã hội giống như chất tủy của một sinh vật. Ta gọi đó là cốt tủy, là tinh túy của một hệ thống xã hội.
            Đông Kinh Nghĩa Thục trăm năm trước xuất hiện như một ánh sao băng trong lịch sử hiện đại Việt Nam, một đi không trở lại. Hình ảnh của nó, ánh sáng của nó, hiện tượng của nó ta chỉ ghi nhận được ttrong khoảnh khắc, nhưng năng lượng nó tỏa ra thì đã lan truyền mãi trong vũ trụ. Cái năng lượng mà ta cần và phải tiếp nhận từ Đông Kinh Nghĩa Thục là những Minh triết mà những con người thuở ấy đã tạo ra.
1. Minh triết “Tuyết Quốc sỉ” “Hóa Dân Cường Quôc”.
            Đông Kinh Nghĩa Thục đưa ra những quan niệm Quốc gia – Dân tộc – Quốc dân và lòng yêu nước mà ngày nay vẫn tồn tại như những giá trị cập nhật, mà bất cứ ai muốn xứng đáng, không phải xấu hổ với 4 thành tố ấy đều phải học hỏi chiêm nghiệm và tìm cách hành động. Nói hành động là nói cả sự mở mang kiến thức để phá vỡ cái u tối của mình.
             Lòng yêu nước trong Đông Kinh Nghĩa Thục thể hiện thành 3 điều:
a. Một là lo nghĩ về vận nước: “Than ôi! Lo không gì lo hơn mất nước, buồn không gì buồn hơn thân bị nhục”.
b. Hai là, thấy sỉ nhục dân mất nước, thân nô lệ, dân tộc và xã hội yếu hèn, lạc hậu. các nhà Đông Kinh Nghĩa Thục gọi là “Tuyết Quốc sỉ”. Tuyết là làm sạch nỗi nhục nô lệ, yếu hèn và lạc hậu.
c. Ba là, quyết định hành động để “Hóa Dân Cường Quôc”. Cái triết lý “Hóa Cường” ấy vừa cổ kính vừa cập nhật. Cái quan niệm phải chuyển hóa quốc gia, phải làm cho tiến hóa dân tộc là rất mới mẻ vào trăm năm trước, mà hôm nay nghiệm ra cuối cùng cũng phải “đổi mới”. Nhiều chủ trương “đổi mới” hôm nay chúng ta đã thấy được đề cập từ Đông Kinh Nghĩa Thục. Để có thể “Hóa Cường” trước hết phải có Độc lập. Để giành lại và giữ gìn độc lập “Nước phải mạnh”. Nhưng “Nước mạnh hay yếu là do Dân. Dân mạnh thì nước yếu có thể chuyển thành mạnh, và mạnh lâu dài”. Phải đổi mới cái tư cách của người dân. Lần đầu tiên Đông Kinh Nghĩa Thục đưa ra quan niệm Quốc dân là một quan niệm tiên phong, đi trước thời đại cả trăm năm. Quốc dân chính là cái lõi, cái xương sống của quốc gia, dân tộc. Quốc dân phải là những người “Rõ cái lý tương quan giữa dân và nước ... biết vị trí của họ trong xã hội ... để gây ý thức ái quốc, ái quần, bồi dưỡng tài năng tự trị, tự lập”. “Muốn nước được bình trị mà mong ở vua hiền, tướng giỏi thì không bằng mong ở dân mạnh”. Ngày nay chúng ta kế thừa tư duy ấy  đã ghi vào Hiến pháp được một số điều cơ bản về nhân cách và nhân quyền của Quốc dân (công dân). Không thể nói rằng cái lý tưởng xây dựng Quốc dân với tư cách là “cường dân” hoàn chỉnh như Đông Kinh Nghĩa Thục mong ước, chúng ta bọn hậu thế không làm được gì. Nhưng để đạt cho được cái Minh Triết Quốc dân ấy còn phải sửa đổi và làm nhiều hơn nữa. Quan niệm Quốc dân và “dân mạnh” của Đông Kinh Nghĩa Thục quả thật sắc sảo, cấp tiến, có khi vượt so với quan niệm nhân dân mơ hồ và dân giàu chỉ nói được một khía cạnh. Quan niệm dân mạnh của Đông Kinh Nghĩa Thục bao gồm: mạnh về trí tuệ học vấn, năng lực khoa học, công nghệ và thực nghiệp; mạnh về phẩm chất đạo đức yêu nước, bác ái, tiến thủ cạnh tranh, biết vị trí của mình trong xã hội; mạnh về ý thức thực quyên, không nhất thiết trông chờ Chính phủ, bởi vì “quan cũng chỉ là một người dan nắm chính quyền”; thiết thực nhất là mạnh vì có sản nghiệp và biết làm chủ sản nghiệp.
            Triết lý “Hóa Dân Cường Quôc” của Đông Kinh Nghĩa Thục đặt ra một loạt vấn đề có tính hệ thống: từ xây dựng một chính thể dân chủ của Việt Nam, do Việt Nam, vì Việt Nam; một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam. Một nền kinh tế biết coi trọng và phát triển cái vốn (tư bản) coi trọng nông, công, thương; coi trọng luật pháp để bảo vệ tài sản, bảo vệ hoạt động công thương ... coi trọng phát huy mọi phương thức, phương tiện hiện đại để phát triển và quản lý kinh tế.
            “Hóa Dân Cường Quôc” để đạt tới Văn minh và tiến bộ, để có sức mạnh nội lực mà giữ gìn độc lập. “Hãy làm cho nước Nam của ta càng văn minh, kế ấy là kế của nước, cũng tức là kế của bản thân mình. Bởi vì “Không thể như trăm năm trước nữa, cứ đóng cửa mà trị dân, dù không tiến bộ cũng có thể ngồi mà giữ nước”.
2. Minh Triết “Chủ nghĩa mở trí khôn cho nhân dân”.
            a. Để “Hóa Dân Cường Quôc” giáo dục phải là hàng đầu, một trăm năm trước Đông Kinh Nghĩa Thục đã khẳng định. Nay học theo Minh Triết ấy mà nêu khẩu hiệu: Giáo dục là Quốc sách hàng đầu. Đem tư tưởng của người xưa kết hợp với kiến thức hiện đại để làm cho thật sự có kết quả.
            b. Phải phổ cập giáo dục “Làm cho cả nước văn minh thì phải có giáo dục phổ cập”. Giáo dục phổ cập là cả nước không một người nào không được đi học”.
            c. Mục tiêu giáo dục “Theo lý chung thì học là để có ích cho bản thân mình và cho quốc gia, xã hội. Có ba điều. Một là học vệ sinh,  tức là học phương pháp làm cho thân thể cường tráng, không bệnh tật. Hai là, học trị sinh, tức là học phương pháp làm cho có thức ăn, đồ mặc và quản lý sản nghiệp. Ba là học làm người, làm quốc dân, tức là học cách tự kiềm chế và cách đối xử với quốc gia, xã hội”. Đây quả thực là thiên tài Việt. Bởi vì phải một trăm năm sau Jacques Delors mới tổng kết thành 4 trụ cột của giáo dục hiện đại1. Ngôn từ khác nhau nhưng ý tưởng thật tương đồng. Đông Kinh Nghĩa Thục còn chủ trương “Dục khai dân trí tiên khai thân trí”. Nay ta đang có nhu cầu cấp bách nâng cao quan trí và sĩ trí.
            d. Phải bỏ lối học khoa cử vì hư danh và để làm quan. Vì “Khoa cử nọc độc, khoa cử thối nát”. Cổ vũ giáo dục thực nghiệp, học và thi cử gắn với công việc. “Để cho cái mà học sinh học và thi không trái với công việc thực tế họ phải làm”. Đề cao một phương pháp học tập thật văn minh, tiến bộ (mà ngày nay chúng ta cũng chưa làm được). “Đặt đề mà hỏi, cho phép học trò bàn bạc tha hồ, đối đáp tự do không phải nề hà, không cần thể cách gì hết”. Nhà trường không khép kín, nhà trường mở ra với những nhiệm vụ và hoạt động cứu nước, chấn hưng văn hóa và xã hội.
            e. Đông Kinh Nghĩa Thục còn có một Minh triết vô ngôn. Đó là nhân cách và vai trò của người thày, của kẻ sĩ, của trí thức củ dân tộc và thời đại. Nhân cách người thầy, nhân cách kẻ sĩ của các cụ Đông Kinh Nghĩa Thục thật cao cả. Họ để lại bài học quý giá cho hậu thế.
            Tiểu kết cho mục Minh triết về giáo dục này, tôi chỉ xin nêu một câu hỏi cảm khái: Tại sao ông Bộ trưởng và toàn ngành giáo dục không nhân dịp kỷ niệm ngôi trường vĩ đại ấy của dân tộc mà tổ chức một cuộc học hỏi thật nghiêm túc và thông tuệ để tiếp thêm năng lượng cho sự nghiệp đổi mới nền giáo dục hiện nay?
3. Minh Triết “Chấn hưng công nghệ”. Xây dựng một nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường, có công thương tín phát triển theo quy luật phổ biến với những phương thức hiện đại. Coi trọng công nghệ. “ Công nghệ rất quan hệ với quốc gia. Ta không hơn người thì người sẽ bỏ rơi ta. Tiền của phung phí ra ngoài nước, không còn gì tệ hại hơn thế nữa.” Coi trọng tiến thủ và cạnh tranh “Cạnh tranh để tồn tại” “Chỉ có thể tin cậy vào sự cạnh tranh của dân ta mà thôi”. Coi trọng sản nghiệp “Thế giới càng văn minh thì của công càng ít, của riêng càng nhiều.” “Sản nghiệp nên là của riêng, không nên là của công”. Các tài sản vô hình (sáng chế, kỹ thuật của nghệ nhân, nhãn hiệu, tác phẩm, thư tín ...) đều được coi là sản nghiệp. “Nước càng văn minh thì pháp luật bảo vệ sản nghiệp càng tường tận”. Phải coi trọng nhà doanh nghiệp. “Giá như người giàu bỏ vốn ra phát triển công nghiệp thì dân ta sẽ cảm kích, xưng tụng, sao lại sinh lòng đố kỵ”. Đường lối đố kỵ doanh nhân tai hại cho dân cho nước ai cũng rõ.
4. Minh triết “Chính phủ - chỉ là người trong quốc dân nắm chính quyền”. Đông Kinh Nghĩa Thục nêu cao tinh thần dan tộc, nhấn mạnh cái ý thức coi quốc dân là chủ thể của Nhà nước, của xã hội là nguồn lực của mọi hoạt động. Quốc dân có quyền lợi và nghĩa vụ. Chính phủ, cảnh sát, luật pháp ... phải bảo vệ nhân dân, bảo vệ mọi sinh hoạt và quyền lợi của nhân dân “phải nghĩ rằng dân là gốc của nước, không thể bắt dân theo ý muốn của mình, chẳng phải chỉ không bạo ngược mà thôi”. “Phàm những quyền lợi mà dân đáng được hưởng thì phải theo chừng mực mà cho dân hưởng” “Quyền chính sự một nước không thể để một người nắm hết. “Quan đáng tôn, đáng trọng, nhưng cũng chỉ là một người dân nắm chính quyền”. 
            Văn thư chính thống của Đông Kinh Nghĩa Thục có nói đến hai chữ chủ nghĩa. Chủ nghĩa mà Đông Kinh Nghĩa Thục nói tới có rất nhiều nội dung. Có thể lấy ngay ý tứ và chữ nghĩa mà Đông Kinh Nghĩa Thục để lại để đặt tên cho nó là Chủ nghĩa Dân Bản Việt Nam. Chủ nghĩa Dân Bản Việt Nam ấy thể hiện rõ trong tư tưởng: Khai dân trí – Chấn Hưng Dân khí – Hậu Dân sinh. Vì một Tổ quốc Việt Nam độc lập, trường tồn, vì một nhân dân Việt Nam có quyền, có lợi ích, có nghĩa vụ, có lòng yêu nước, có dân trí, đạo đức, văn minh, có sản nghiệp, vì một thể chế chính trị dân chủ, nhân văn, tiến bộ ... chính là thông điệp thiêng liêng cao cả mà Đông Kinh Nghĩa Thục gửi đến cho chúng ta. Xin hãy nghe một câu nói của một nhân vật chủ chốt của Đông Kinh Nghĩa Thục là cụ Nguyễn Hữu Cầu nói với môn sinh trước lúc mất: “Nền tự do này, độc lập này mà đồng bào ta vừa giành lại  được chúng ta phải giữ gìn trong lĩnh vực tinh thần. Chính bằng nghệ thuật và khoa học mà các dân tộc trường tồn. Chúng ta cần dõng dạc và tự hào khẳng định mình là một quốc gia. Phải làm sao thông qua nghiên cứu ngôn ngữ mà nghiên cứu dân tộc và làm sao in đậm trong tâm hồn tính cách hoàn toàn Việt Nam. Ngày nay chúng ta quá Tây, quá Tàu, chúng ta là những người giáo điều “ba rọi”, những người xã hội chủ nghĩa cậy quyền. Chúng ta phải chính là Việt”. (Trích từ Une grande Figure De Lettrée của Nguyễn Văn Tố, báo Le Peuple 4- 8- 1946 Hà Nội).
            “Chúng ta ngày nay chính mình phải là Việt”. Chính vì thế mà với những gì đã làm được Đông Kinh Nghĩa Thục xứng đáng là trường học vĩ đại của dân tộc trong thời kỳ hiện đại.
            Cần phải đào sâu vào tấng đá cứng may ra mới tìm được hạt kim cương. Phải công phu nghiên cứu để khai thác cho đặng những giá trị văn hóa mà tiền nhân để lại. Và nếu quên ông cha thì tâm hồn Việt cũng đã nhạt nhòa nhiều lắm. Xin cúi lạy Anh linh các bậc tiền bối của Đông Kinh Nghĩa Thục.1 Bốn trụ cột của Jacques Delors: học để làm người, học để làm việc, học để biết sống với người khác, học suốt đời.

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Ký tên vào Tuyên bố yêu cầu trả tự do cho nhà hoạt động Trần Thị NgaCali Today News – Gần 850 cá nhân và 31 tổ chức dân sự ở trong và ngoài nước đồng ký tên vào Tuyên bố khẩn cấp về việc bà Trần Thị Nga, một nhà hoạt động nhân quyền nói chung ở Hà Nam vào hôm 21/1/2017 bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (CSVN) bắt giam với cáo buộc Tuyên truyền chống nhà nước CSVN theo Điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam…

…Để lực lượng đấu tranh biểu thị tinh thần đoàn kết

Tuyên bố gồm 3 Mục và Mục III là yêu cầu trả tự do cho bà Trần Thị Nga ngay lập tức và vô điều kiện, chấm dứt mọi hành vi đánh đập, xúc phạm nhân phẩm bà Trần Thị Nga trong thời gian bà bị giam giữ, cũng như sau khi trả tự do cho bà Nga.

Ngay sau bản Tuyên bố được đăng tải lên mạng để thu thập chữ ký thì lập tức nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đặc biệt là những cá nhân, tổ chức quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng là Mục sư Quản nhiệm Hội thánh Tin lành Chuồng Bò thuộc Giáo hội Mennonite hiện đang sinh sống tại Sài Gòn, là người ký vào Tuyên bố đã cho Cali Today biết việc ký tên ủng hộ những Tuyên bố hay Thỉnh nguyện thư như thế này là việc làm có ý nghĩa bày tỏ quan điểm của công dân. Mục sư Hùng nói:


                                   Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (ảnh; Facebook Manh Hung Nguyen)

“Mục đích ký Thỉnh nguyện thư là bày tỏ quan điểm của công dân về một việc gì đó.”

Từ Hải Phòng, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cũng là người ký tên hưởng ứng Tuyên bố cho biết, theo quan sát của cá nhân của ông Nghĩa việc ký tên vào các Tuyên bố và Thỉnh nguyện thư phản đối các hành vi đàn áp tôn giáo, nhân quyền do nhà cầm quyền độc tài cộng sản tiến hành, tương tự như vụ bắt giam và truy tố bà Trần Thị Nga, anh Nguyễn Văn Oai vừa qua mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Ông Nghĩa nói:

“Thứ nhất: Tại thời điểm này do nhà cầm quyền dùng các lý do phi lý để ngăn cấm người dân tham gia các cuộc biểu tình (dù ôn hòa) phản đối các hành vi sai trái, vi hiến của họ thì việc ký các thỉnh nguyện nguyện thư là cách phổ thông mà lực lượng đấu tranh tạm dùng để biểu thị thái độ phản kháng. Thứ hai: Việc ký các thỉnh nguyện thư cũng là để lực lượng đấu tranh biểu thị tinh thần đoàn kết, bảo vệ nạn nhân của sự bắt bớ vô cớ do nhà cầm quyền tiến hành, đồng thời cũng là cơ hội tuyên truyền cho người dân nhìn nhận cụ thể hơn chính sách đàn áp và bắt bớ tùy tiện để bịt miệng những tiếng nói chính nghĩa, vì lẽ phải và tiến bộ. Nó cũng là cơ hội để lực lượng đấu tranh nhìn nhận tầm ảnh hưởng của phong trào ở mức độ nào trong khối quần chúng nhân dân chán ghét, bất bình với chế độ.”

                                 Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa (ảnh; Facebook Nghia Nguyenxuan)

Như Cali Today từng đưa tin về truyền hợp bà Trần Thị Nga bị nhà cầm quyền CSVN nói chung và nhà cầm quyền tỉnh Hà Nam nói riêng bắt giam và truy tố vào hôm 21/01/2017 với cáo buộc Tuyên truyền chống nhà nước CSVN. Cũng như bao vụ bắt bớ khác, vụ bắt bớ bà Nga cũng đã dấy lên làn sóng dư luận trong và ngoài nước bày tỏ sự lo ngại về tình hình nhân quyền Việt Nam, sự đàn áp của nhà cầm quyền CSVN vẫn tiếp diễn ở mức độ hết sức nặng nề.

Nói về bà Nga, Mục I của Tuyên bố ghi rằng:

“Chúng tôi nhận thức và nhận định rằng:
a) Trong nhiều năm qua, bà Trần Thị Nga liên tục bị khủng bố dưới các hình thức canh giữ, đeo bám, ngăn cản quyền tự do đi lại, cướp tài sản… Bà từng nhiều lần bị xúc phạm nhân phẩm, bị đánh đập đến tàn phế.
Là một phụ nữ can đảm, nhận thức việc làm của mình là đúng đắn nên bà Nga không hề nao núng, vẫn kiên định tranh đấu cho các quyền cơ bản của con người, vì một Việt Nam tự do, dân chủ, tiến bộ xã hội, văn minh, cường thịnh.

b) Qua tìm hiểu chúng tôi thấy những việc bà Nga làm gồm:

– Tư vấn pháp luật cho những người lao động ở Đài Loan biết để đòi quyền lợi chính đáng của mình;
– Tuyên truyền cho người dân về dân chủ, về quyền con người, các quyền của người dân được quy định tại Hiến pháp Việt Nam và Công ước của Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự, chính trị mà Việt Nam là thành viên; bày tỏ cảm thông, đoàn kết, giúp đỡ người dân cùng khổ bị áp bức;
– Bày tỏ sự phẫn nộ, lên án hành động xâm lược, gây hấn của Trung Quốc đối với chủ quyền của Việt Nam;
– Bày tỏ sự phẫn nộ, lên án những hành vi chà đạp lên pháp luật, áp bức dân lành;
– Bà Nga chưa đưa ra một thông tin nào bịa đặt, xuyên tạc.
Những hoạt động này của Bà Trần Thị Nga hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam, thể hiện trách nhiệm của một công dân đối với đất nước, với xã hội, đúng đạo lý, không phải là tội. Tuy nhiên, việc làm của Bà Nga đã làm khó chịu cho những cá nhân và nhóm lợi ích vì quyền lợi ích kỷ của họ.

c) Việc bắt bà Trần Thị Nga vào những ngày giáp Tết cổ truyền trong khi hoàn cảnh của bà một mình đang phải nuôi 2 con nhỏ là một việc làm phi đạo lý, trái pháp luật.”
Và trong Mục II của Tuyên bố là Chúng tôi, những cá nhân và tổ chức ký tên cảnh báo: Việc bắt bà Trần Thị Nga sẽ gây nên làn sóng phản đối trong nước và quốc tế, làm tồi tệ thêm tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Việc bắt giam Bà Nga không thể làm nhụt chí những người có lương tri, tâm huyết và can đảm. Ngược lại, phong trào đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, phản đối mọi sự khủng bố bạo ngược càng thêm mạnh mẽ.
Cũng như bao Tuyên bố hoặc Thỉnh nguyện thư khác, theo Mục sư Hùng thì việc ký tên vào Tuyên bố yêu cầu trả tự do cho bà Trần Thị Nga tuy rất khó để đủ áp lực buộc nhà cầm quyền CSVN đáp ứng nhưng cũng sẽ đem lại những hiệu quả nhất định. Mục sư Hùng chia sẻ:

“Từ trước tới giờ, khi có những Thỉnh nguyện thư kêu gọi ủng hộ việc gì đó xét thấy có lợi cho nhân dân, cho lợi ích quốc qia dân tộc thì tôi đều tham gia ký tên ủng hộ. Mục đích ký tên là bày tỏ quan điểm của cá nhân và mong muốn quan điểm này được chuyển tải tới mọi người thông qua các phương tiện truyền thông để mọi người cả trong nước và quốc tế biết sự phản ứng của người dân trong nước. Vì vậy, khi quan điểm được chuyển tải trên các phương tiện truyền thông là đạt được hiệu quả mong muốn rồi.”

Và chia sẻ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa:

“Từ khi tham gia công cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, tôi đã tham gia kí tên vào rất nhiều thỉnh nguyện thư loại này. Trên cương vị là thành viên trong Ban điều hành khối 8406 tôi cũng nhiều lần đóng góp soạn thảo và vận động nhiệt huyết các chữ ký cho các thỉnh nguyện thư do khối 8406 chủ trương và do các tổ chức Xã Hội Dân Sự khác.”

Theo đó, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nói viêc ký tên vào những Tuyên bố hoặc Thỉnh nguyện thư có nội dung tương tự thật khó để lay chuyển nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền hơn, không tái diễn thêm việc bắt bớ những nhà bất đồng chính kiến hoặc nhà hoạt động nhân quyền nhưng vẫn có những hy vọng. Ông Nghĩa nói:

“Hiện tại mức độ hy vọng của tôi khi tham gia ký vào các thỉnh nguyện thư với mục tiêu đánh động lương tri nhà cầm quyền, hy vọng rằng qua các thỉnh nguyện thư như trên nhà cầm quyền chấm dứt đàn áp, bắt bớ những người bất đồng chính kiến không cao. Ta biết rằng, chính quyền cộng sản là chính quyền độc tài sắt máu. Các thỉnh nguyện thư với số lượng chữ ký còn hạn chế như vừa qua khó lay chuyển được chính sách của họ. Nhưng tôi vẫn hy vọng bắt đầu vào một thời điểm nào đó khi dân trí đạt đến mức cao hơn để chúng ta lấy được số lượng chữ ký vừa và đủ thì ít ra nhà cầm quyền cũng bị tác động và lúc đó việc đàn áp, bắt bớ chắc chắn sẽ giảm nhẹ.”
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa khẳng định:

“Cuộc cách mạng dân chủ nhân quyền chúng ta đang làm là cuộc cách mạng ôn hòa nên sử dụng hình thức thỉnh nguyện thư và vận động chữ ký vẫn là một công việc cần thiết phải làm, kiên nhẫn làm trước khi chúng ta tiến hành các hình thức khác cao hơn khi thời điểm này sớm muộn rồi cũng phải đến”
Kết lời với Cali Today, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cũng đưa ra hy vọng của bản thân:
“Hy vọng khi những hành vi vi phạm nhân quyền bị phơi bày trước công luận sẽ được các Chính phủ, các tổ chức yêu chuộng tự do, dân chủ, nhân quyền trên thế giới ủng hộ lên án thì sự vi phạm sẽ giảm. Cũng như một kẻ xấu, nếu bị vạch mặt chỉ tên và lên án trước công luận sẽ phải hạn chế hoặc từ bỏ việc làm xấu.”./.


THIÊN HÀ
Nguồn : http://baocalitoday.com/uncategorized/ky-ten-vao-tuyen-bo-yeu-cau-tra-tu-do-cho-nha-hoat-dong-tran-thi-nga.html