Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

THÔNG BÁO SỐ 7 CỦA BAN VẬN ĐỘNG HIỆP HỘI DÂN OAN VIỆT NAMTHÔNG BÁO SỐ 7 CỦA BAN VẬN ĐỘNG HIỆP HỘI DÂN OAN VIỆT NAM
Việt Nam, ngày 10/02/2014
GIẢI THÍCH VỀ Ý ĐỊNH THÀNH LẬP HIỆP HỘI DÂN OAN VIỆT NAM (HHDOVN)
1.      Về những người tham gia sáng lập HHDOVN .
Chúng tôi là nạn nhân của việc các cơ quan công quyền tại Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật, không đảm bảo quyền Con người, quyền Công dân theo pháp luật Việt Nam và các Công Ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia. Những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền Con người này đã xâm hại nghiêm trọng đến cuộc sống, việc làm, tài sản, kinh doanh của chúng tôi. Những người tham gia sáng lập chủ yếu là những nạn nhân của việc thu hồi đất bừa bãi và trái pháp luật, đã kiên trì khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên tục nhưng các cơ quan chức năng đều né tránh giải quyết dứt điểm. 

2.      Tại sao chúng tôi muốn thành lập Hiệp hội dân oan?
Trong quá trình khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi và quyết định sai trái từ các cơ quan chức năng, chúng tôi đã gặp nhau, liên hệ với nhau và nhận thấy có rất nhiều công dân có hoàn cảnh như chúng tôi. Qua kinh nghiệm đấu tranh, chúng tôi thấy đoàn kết để đấu tranh sẽ hiệu quả hơn từng cá nhân riêng lẻ đấu tranh, đúng như phương châm: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.”. Vì vậy, chúng tôi cần tập hợp dân oan trong một mái nhà chung là HHDOVN. Những người có kinh nghiệm đấu tranh sẽ trợ giúp cho những người chưa có kinh nghiệm. Tất cả sẽ đồng lòng, có tiếng nói chung khi có sự việc sảy ra đối với dân oan, khiến dư luận trong và ngoài nước sẽ quan tâm đến số phận của dân oan, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng sẽ buộc phải lắng nghe những ý kiến của chúng tôi.

3.      Căn cứ pháp lý thành lập Hiệp hội dân oan.
a.            Theo Điều 25 Hiến pháp 2013 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp và lập hội, biểu tình.”
b.            Theo khoản 2, điều 14 Hiến pháp 2013, “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy đinh của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.”
c.            Rõ ràng quyền thành lập HHDOVN của những dân oan như chúng tôi không thể bị cản trở vì bất cứ lý do gì trong những lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
d.            Tuy nhiên, luật mới về Hội chưa được ban hành. Luật quy định về quyền lập Hội ban hành năm 1957 có những điều khoản không trái Hiến pháp hiện hành và một số luật khác vẫn còn có hiệu lực. Một số Nghị định hướng dẫn luật này đã hạn chế quyền thành lập hội nên theo điều 14, khoản 2 Hiến pháp 2013 không còn hiệu lực. Vì vậy theo chúng tôi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ cần có ý kiến để chúng tôi được thực hiện ngay quyền lập hội theo Hiến pháp, mà không bị ngăn cản trái Hiến pháp. Chúng tôi đã có văn bản gửi những người đứng đâu các cơ quan này để họ sớm có ý kiến.
e.            Chúng tôi cũng  rất hoan nghênh nội dung sau trong Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:“ Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng và chủ yếu nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

Với những căn cứ trên, không ai có quyền cản trở việc thành lập HHDOVN. Bất kỳ hành vi cản trở thành lập HHDOVN nào cũng là hành vi vi phạm Hiến pháp và đều bị xử lý theo điều 119 Hiến pháp 2013.

4.            Những bước vận động thành lập HHDOVN.
a.            Ngày 31/12/2013, những người có ý định thành lập HHDOVN đã ra thông báo số 1, cử bà Lê Hiền Đức làm Chủ tịch Ban vận động, ông Nguyễn Xuân Ngữ làm thường trực Ban vận động.
b.            Sau khi có thông báo trên, đã có hàng nghìn người khắp Việt Nam tỏ ý ủng hộ và sẽ tham gia HHDOVN, hàng trăm người đã ký đơn hưởng ứng.
c.            Dự kiến hình thành Ban vận động HHDOVN gồm khoảng 30 người, từ các địa phương, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền công nhận Ban vận động này. Chúng tôi đã đến làm việc với Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ này hướng dẫn, (trong đó có xác định cơ quan quản lý nhà nước nào có thẩm quyền công nhận Ban vận động).
d.            Trường hợp Bộ Nội vụ hướng dẫn, chúng tôi sẽ thực hiện theo sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
e.            Trong trường hợp Bộ Nội vụ không hướng dẫn, Ban vận động vẫn ra mắt và thúc đẩy thành lập HHDOVN. Ban vận động yêu cầu các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước có ý kiến về việc thành lập Hiệp hội này. Nếu các vị này không có ý kiến, HHDOVN vẫn được thành lập.
f.              Trong quá trình vận động thành lập, chúng tôi đề nghị một số Luật sư hỗ trợ.

5.            HHDOVN sẽ làm những việc gì?
a.            Tập hợp hồ sơ của những dân oan, trước mắt tập hợp hồ sơ của nhóm đông người hoặc những vụ điển hình (sẽ lập trang web lưu trữ những hồ sơ này)
b.            Gửi yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết hồ sơ của dân oan.
c.            Công bố cho báo chí, truyền thông về những hồ sơ dân oan và tiến trình giải quyết những hồ sơ này. Yêu cầu báo chí thông tin trung thực và đầy đủ, không né tránh về những vấn đề của dân oan.
d.            Có những biện pháp để thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề của dân oan như: gặp lãnh đạo các cơ quan có thẩm quyền, gặp Đại biểu Quốc hội, gặp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chỉ đích danh trách nhiệm phải giải quyết (hoặc nếu đã giải quyết sai, nêu rõ căn cứ pháp lý để yêu cầu người có trách nhiệm sửa sai). Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm sẽ ra thông cáo về việc giải quyết của dân oan, gửi đến báo chí và các cơ quan tổ chức liên quan, kể cả những cơ quan, tổ chức Quốc tế.
e.            Ra 1 tờ báo chuyên về Dân oan. Trước mắt duy trì một trang web về dân oan
f.              Vận động để hình thành những nhóm Luật sư, chuyên gia chuyên giúp đỡ dân oan.
g.            Hướng dẫn dân oan về tin học, pháp luật để mỗi dân oan có kiến thức bảo vệ quyền lợi của mình, thông tin cho mọi người về việc của mình và của dân oan khác, giám sát chính quyền. Mỗi dân oan sẽ là 1 chiến sỹ thông tin, đấu tranh chống bất công, tham nhũng.

6.            Dự kiến cơ cấu, tổ chức, nhân sự của HHDOVN
a.            HHDOVN sẽ có Ban chấp hành toàn quốc, gồm khoảng 30 thành viên, chủ yếu là những dân oan tích cực, có kinh nghiệm, hiểu biết, ngoài ra có một số vị tích cực bảo vệ dân oan. Ban chấp hành sẽ do Đại hội Dân oan toàn quốc bầu lên hoặc nếu chưa có Đại hội Dân oan sẽ được cử ra theo phương thức hiệp thương.
b.            Lãnh đạo HHDOVN gồm khoảng từ 7 – 9 vị (Ban thường vụ Ban chấp hành HHDOVN) sẽ thay mặt HHDOVN để triển khai các công việc của HHDOVN, phát ngôn về những vấn đề liên quan đến dân oan Việt Nam, tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức, chức sắc trong và ngoài nước, quyết định kịp thời những vấn đề quan trọng của HHDOVN.
c.            Ngoài ra, sẽ có hàng trăm dân oan tình nguyện làm Cốt cán của HHDOVN. Những Cốt cán này cùng các thành viên Ban chấp hành HHDOVN sẽ công khai lý lịch, địa chỉ, điện thoại. Những thành viên khác của HHDOVN (không phải cốt cán) không cần công khai lý lịch, địa chỉ, điện thoại nhưng phải do cốt cán  giới thiệu và chịu trách nhiệm khi tham gia công việc của Dân oan.
d.            Ở những địa phương, vùng có đông dân oan, có thể tổ chức Hội dân oan địa phương, do cốt cán điều hành và chịu trách nhiệm.
e.            Thành viên HHDOVN không được lợi dụng HHDOVN để tư lợi hoặc có những hành vi sai trái khác. Khi có tố cáo về sai trái của thành viên HHDOVN, Ban lãnh đạo (Ban thường vụ HHDOVN) sẽ xem xét kỷ luật, mức kỷ luật nặng nhất là xóa tên thành viên HHDOVN.
f.              Thành viên HHDOVN sẽ có trang phục thống nhất.

7.            Dự kiến về kinh phí và sử dụng kinh phí của HHDOVN
a.            HHDOVN sẽ dựa vào những nguồn lực sau để hoạt động:
(i). Những thành viên cốt cán tự trang trải kinh phí khi tham gia vận động thành lập HHDOVN và khi thực hiện công việc của HHDOVN trong giai đoạn đầu.
(ii). Vận động những thành viên và người nhà thành viên có khả năng đóng góp kinh phí ban đầu cho HHDOVN.
(iii). Vận động và kêu gọi những nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước ủng hộ đóng góp kinh phí.
(iv). Yêu cầu Nhà nước cấp kinh phí và những điều kiện vật chất khác cho HHDOVN (như: trụ sở, văn phòng làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng, tp Hồ Chí Minh và một số địa phương khác, tốt nhất ở bên cạnh hoặc trong cơ quan tiếp dân của TW và địa phương)
(v). Yêu cầu Nhà nước trích thưởng cho HHDOVN và thành viên do chống tham nhũng (trích thưởng 30% số tiền hoặc tài sản thu hồi được do tố cáo, phát hiện tham nhũng từ thành viên HHDOVN và HHDOVN, như đề xuất trong một dự thảo của Thanh tra Chính phủ). Chúng tôi dự kiến đây có thể là nguồn kinh phí chủ yếu và rất lớn cho HHDOVN. Thực tế, mỗi vụ dân oan đều liên quan đến tham nhũng. Dân oan cũng là những người kiên quyết đấu tranh trực diện chống tham nhũng, sẵn sàng đứng tên tố cáo, chỉ mặt những vụ việc và những kẻ tham nhũng. Tham nhũng ở Việt Nam rất nghiêm trọng, chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại cho nhân dân và Đất nước hàng trăm nghìn tỷ đồng. Nếu HHDOVN và thành viên HHDOVN chỉ cần góp phần chỉ ra 1% vụ việc tham nhũng, từ đó dẫn đến thu hồi lại tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng, nếu nhà nước trích thưởng 30%, HHDOVN và thành viên HHDOVN sẽ có nguồn kinh phí trang trải mỗi năm hàng trăm tỷ đồng
b. Kinh phí của HHDOVN được sử dụng vào những mục đích sau (tùy theo mức kinh phí có được):
(i).  Chi để duy trì văn phòng, trả lương người giúp việc, thông tin liên lạc, đi lại, công tác phí cho HHDOVN
(ii). Hỗ trợ cho thành viên HHDOVN trong việc trả thù lao, chi phí cho Luật sư, chuyên gia khi giải quyết những công việc liên quan đến dân oan (chúng tôi sẽ vận động Luật sư, chuyên gia miễn hoặc giảm thù lao cho những người dân oan có khó khăn).
(iii). Hỗ trợ cho dân oan khi thực hiện việc khiếu kiện và những công việc của HHDOVN (tiền đi lại, ăn ở, lưu trú, giấy tờ…).
(iv). Hỗ trợ cho những gia đình dân oan thực sự khó khăn (như hỗ trợ cho thân nhân đi học, chữa bệnh…)
(v). Hỗ trợ dân oan tiếp cận kiến thức tin học, pháp luật và sử dụng thiết bị công nghệ thông tin.
(vi). Duy trì báo và các trang thông tin, điện tử của HHDOVN, kinh phí tổ chức họp báo, họp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. Kinh phí thuê các chuyên gia, thám tử để tư vấn hoặc trợ giúp cho HHDOVN khi giải quyết các công việc của HHDOVN hoặc liên quan đến HHDOVN
Trên đây là một số giải thích và dự kiến về HHDOVN, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ những người quan tâm đến dân oan Việt Nam, và gửi góp ý đến địa chỉ thư điện tử:
-   Nguyễn Xuân Ngữ : xuanngu@ymail.com

Thay mặt những người có ý định tham gia Ban vận động thành lập “Hiệp hội Dân oan Việt Nam”Nguyễn Xuân Ngữ