Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

NGÀY DÂN OAN VIỆT NAM

Ảnh ngày 24//4/2014, ACE dân chủ và dân oan nhiều tỉnh trên cả nước về chia sẻ với người dân Văn Giang canh giữ những phần đất còn lại đang có nguy cơ bị cướp tiếp. Mọi người bày tỏ tình đoàn kết, gắn bó và nhất trí lấy ngày 24/4 là ngày dân oan Việt Nam.
 — cùng với Sơn Nguyễn Minh và 18 người khác.
Thích ·  ·