Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

GỬI BAN BIÊN TẬP BAO ĐIỆN TỬ tin nhanh năng lượng

Gửi: Ban Biên tập báo điện tử Tin nhanh năng lượng.
Theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/04/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành luật Báo chí, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Báo chí, quy định: 
"Cơ quan báo chí nhận được lời phát biểu bằng văn bản của tổ chức, cá nhân về những nội dung đề cập trên báo chí của mình khi có căn cứ cho rằng báo chí đã thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến họ thì phải đăng, phát lời phát biểu đó đúng vị trí, chuyên mục mà báo chí đã đăng, phát thông tin. Lời phát biểu không được vượt quá diện tích, thời lượng đã đăng, phát nội dung thông tin nói trên. 

Trường hợp không nhất trí với lời phát biểu của tổ chức, cá nhân, cơ quan báo chí có quyền thông tin tiếp làm rõ quan điểm của mình. Sau ba (3) lần đăng, phát ý kiến phát biểu của tổ chức, cá nhân và cơ quan báo chí mà không có sự nhất trí giữa hai bên thì cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có quyền yêu cầu ngừng đăng, phát các thông tin của đương sự. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại đến cơ quan chủ quản của báo chí đó, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật. 
Thể thức, thời gian đăng, phát lời phát biểu của tổ chức, cá nhân như quy định tại khoản 1 Điều này.
Cơ quan báo chí có quyền không đăng, phát lời phát biểu của tổ chức, cá nhân nếu lời phát biểu của tổ chức, cá nhân đó vi phạm pháp luật, xúc phạm đến uy tín, danh dự của cơ quan báo chí, tác giả. Trong trường hợp đó cơ quan báo chí phải gửi văn bản báo cho tổ chức, cá nhân biết, nói rõ lý do, đồng thời phải gửi báo cáo bằng văn bản tới cơ quan quản lý nhà nước về báo chí."

Căn cứ luật Báo chí; Nghị định 51/2002/NĐ-CP nêu trên, chúng tôi giử đến Quý báo lời phát biểu của luật sư Trần Vũ Hải về nội dung đề cập trên báo điện tử tin nhanh năng lượng (chúng tôi gửi đến báo bằng đường chuyển phát nhanh). Thiết nghĩ, là một tờ báo lớn của một tập đoàn lớn chúng tôi trân trọng Quý báo sẽ đăng nội dung ý kiến của chúng tôi theo đúng với quy định của pháp luật. Điều đó thể hiện Quý báo là người luôn tôn trọng pháp luật và sự thật.
luật và sự thật.