Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA BAN VẬN ĐÔNG THÀNH LẬP HIỆP HỘI DÂN OAN VIỆT NAMThông báo số 02 của Ban vận động thành lập Hội Dân oan Việt Nam

Việt Nam, ngày 01 tháng 01 năm 2014
Sau khi có thông báo ngày 31/12/2013 của Ban vận động (Thông báo thành lập Hiệp hội dân oan Việt Nam), chúng tôi đã nhận được nhiều đề nghị tham gia và ủng hộ cho Hội Dân oan Việt Nam.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn, và đề nghị những người tham gia và ủng hộ đăng ký theo mẫu dưới đây, và gửi mẫu này cho những người quan tâm khác:

Đăng ký tham gia và ủng hộ

Ban vận động thành lập Hội Dân oan Việt Nam


Họ và tên:
Địa chỉ:
Điện thoại liên lạc:
Mail (nếu có):
—-
Nhắn tin gửi đến số điện thoại của Nguyễn Xuân Ngữ: 0966.701.379
Hoặc gửi mail đến: xuanngu@ymail.com
Trân trọng,
Thay mặt Ban vận động thành lập Hiệp hội Dân oan Việt Nam.

  Nguyễn Xuân Ngữ