Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

THÔNG BÁO SỐ 4 CỦA BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HIỆP HỘI DÂN OAN VIỆT NAMThông báo số 4 của Ban vận động thành lập “Hiệp hội Dân oan Việt Nam” 
Việt Nam, ngày 11/01/2013
Ngày 11/01/2014, Bà Lê Hiền Đức – Chủ tịch Ban vận động thành lập “Hiệp hội Dân oan Việt Nam”  đã gửi thư đến các ông: Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Đảng, Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước, Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Thiện Nhân – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Bá Thanh – Trưởng Ban Nội chính TW, Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra Chính phủ. Bà Lê Hiền Đức đề nghị các ông này tiếp các thành viên tham gia Ban vận động thành lập “Hiệp hội Dân oan Việt Nam”  trong các ngày 21,22/01/2014 tại Hà Nội. Chúng tôi hy vọng các vị này sẽ sớm trả lời cho bà Lê Hiền Đức và sớm bố trí lịch để tiếp chúng tôi, không chỉ với tư cách lãnh đạo Đảng và Nhà nước, mà với tư cách Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp cử tri.
Thay mặt Ban vận động thành lập “Hiệp hội Dân oan Việt Nam”
Nguyễn Xuân Ngữ
(Kèm theo thông báo này là thư của bà Lê Hiền Đức gửi ông Nguyễn Phú Trọng)