Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Vài suy ngẫm về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Nguyn Tiến Dân

8-8-2017Cu TT Nguyn Tn Dũng, TBT Nguyn Phú Trng và “con dê” Trnh Xuân Thanh. nh: internet
1- Đối vi Nhân dân Vit Nam, Trnh Xuân Thanh và đồng bn, ti li ngđầu

– Th nht, băng đảng ca y, luôn dùng dùi cui – súng đạn và nhà tù, để cưỡng bc Nhân dân phi chu s“lãnh đạo toàn din và tuyđối” ca chúng. Nguyên ty, không có ngoi l. Ngay c đồng đảng, cũng không được min tr. Bi thế, mi vic y làm, đều phi nht nht tuân theo “đúng quy trình ca băngđảng. Làm theo đúng nhng gì mà cái Đảng “quang vinh và sáng sut” ca y ch bo: Tđoàn Du khí Vit Nam, đã thua l và mt trng hàng t USD ca Ngân kh Quc gia. S tht ti t y, nếđược bch hóa: Huyn thoi “đỉnh cao trí tu ca loài người”, s tan như bong bóng xà phòng. Vì thếĐảng phi chy làng và Đảng cn mt “con dê, để tế thn”. Đảng đã chm y, để “chn mt – gi vàng”. Đen cho Đảng, y không chu và nhanh chân, chun mt. Y ra đi, để li bao ni nhc nhã – ê ch, cho Đảng trưởng.

– Th nhì, y tham nhũng và bướng bnh.

Đã đành, s tin tham nhũng ca y, không là cái gì so vi m tài sn bt minh ca cái thng tiu phu cóđôi h mđen ngòm. Khn ni, cái thng lâm tđó, người dân tc. C t nhà nó, có truyn li cho nó, bài “thuc liu và trơ trn” gia truyn. Ung vào ri, nó coi Luân thường – Đạo lý, chng ra cái quái gì.Đấđai ca T quc, nó còn chng ngi, để nhm mt sang nhượng cho ngoi bang. Nói chi đến cái chuyn cn con: Lp 1 con m, mà thiên h đã truyn tay nhau, để chơđến mc nhàu nhĩ, lên làm Hoàng hu. Nghe nói, nó còn trng trn tuyên b: Nếu ngăn cn, dù là con đẻ, nó cũng s t ngay. Khi cn, Pháp lut. Bc bách quá, nó t nt c Đảng. Min sao, được lũn cũđi theo gái già và chơi nó. Cái loi di gái như thng dâm dê này, đáng b lăng trì. Nhưng, Đảng không th x nó. Đảng cn Trnh Xuân Thanh, để làm “hình nhân, thế mng”. Thế mà, Thanh Gii to gan, dám “nói và làm, không theo ngh quyết”.

– Th ba, y c ý vch áo cho người xem lưng: Bao nhiêu thâm cung, bí s – bao nhiêu th đođê tin nht, trong viăn cướp và ăn cp ca cái Đảng CS,  cung đon bán du thô, đã được y phơi bày. Không dng l đó, y công khai bóc m đảng trưởng. Coi tay này, chng ra cái th thng cng rãnh gì.Đảng quang vinh, là thế. Bao k u mê, nguyn làm tôi t và lđẽđi theo Đảng, mãi còn chng được kết np. Đằng này, y tuyên b, t Đảng. D, như khi y xin vào.

C tà tà như thế, mi ngày, y li lòi ra mt câu chuyn và gi Gió, mang đi khp bn phương tri. Văn ca Gió, hay – chuyn ca y, hp dn. Thiên h, b b bùa. Ai cũng phi phát st – phát rét, v y. Mi bước y đ mi li y nói, đềđược săn lùng. Kèm theo vi nó, cơ man nào là thi gian – tin bc và giy mc. Khi biết s thc, thiên h bàng hoàng. Còn băng đảng ca y, bt k  phe này hay  nhóm kia, đều hong s. Mi ngày, y còn nhn nhơ bên tri Tây, là mt ngày, h ăn không ngon  ng không yên. Chng ai dám chc, ngày mai, “đồng chí nào còn đang n trong đống rơm, s b khui ra. Chng ai dám chc, ngày mai, cái mt n nào cĐảng CS, s b lt tiếp. Bi thế, bt y v quy án. Hoc cùng lm, là “giết người dit khu”, đã buc phi tr thành “ch trương ln” cĐảng. Tin bc, khi lo – th đon, khi cn. Min sao, đạt cho bng được mđích.

2- Mun bt h Trnh, theo cách “Quang – Minh – Chính – Đại”, đơn gin nht, là tìm cách dđộ. Interpol,đã được gi li nh. Nhưng, chng thành. N non vi bà Angela Merkel, cũng chưđược li hđảm bo. Cn quá, hóa khùng. Tng Bí nhà ta, bèn dùng h sách: “bt cóc” – Mt th đon hết sc bn thu, nhưng lđược các băng đảng Mafia ưa dùng. Khác chăng,  tiu tiết: Sau “bt cóc”, bn côn đồthường “tng tin”. Còn sau khi “bt cóc” Thanh Gii, Tng Bí s dùng nó, để “tng quyn”. Nghĩa là, sdùng h Trnh, để “báo ân – báo oán”. Qua đó, thâu tóm mi quyn lc và quyn li còn li ca cái T chc, mà ông ta là Đảng trưởng.

3- Hơn ai hết, C Trng tha biết: Dùng vũ lc, xông vào trong mt nước có ch quyđể bt người, là mt hành động, có tính cht s nhc nước ch nhà. Do đó, không ai có th chp nhđược. Nó s kéo theo nhng hu qu khôn lường, trên mi phương din: Kinh tế – Chính tr – Văn hó Ngoi giao – An ninh – Quc phòng… Nhưng, Tng Bí vn quyết: “Tr giá đối ngoi, để gii quyếđối ni”. Nghĩa là, hy sinh Danh d và Quyn li ca Nhà nước Vit Nam, để tha mãn cái dc vng cá nhân đê hèn ca mình.

Nói ông ta bt Thanh vđể phc v công cuc chng tham nhũng, là nói láo. Tham nhũng  Vit Nam, đầy – Bit ph ca quan ln, i. Tóm by, d như ăn ko và chng có rc ri gì. Nhm mt mà quơ, cũngđược hàng r. X by, thu được c tin ln lòng dân. “Hết nc, ri mi vđến xương. Ranh mãnh như Tng Bí, sao li làm ngược li? Hay là, Tng Bí lú tht? Nhiđộc giđã đặt ra câu hy, vi mình và mình có thưa li vi các bác y: Chng phi thế đâu, y khôn ra trò. Khi đã ngi lên đượđếđỉnh cao ca quyn lc, ông ta không h nghĩ đến Quc kế – Dân sinh. “Quanh quanh như chó chy lt”. Trước – sau, ri cũng phi lòi ra cái mđích thp hèn: gi vng ngôi quyn lc, cho đến hết nhim kì. Mưu hèn kế bn, không ngán. Th đon b i, chng t. Nhng đối th nng kí ca ông, người thì b soi tui tác – k thì thình lình ngã bnh ung thư. Thm chí, có người b đá đít v quê vi bà v già. Để t nay, đon tuyt vi quá kh đê tin và bđầu cuc sng mi – Cuc sng ca nhng con người lương thin và t tế.

Nói gì thì nói, ch b Lú ép đến tn chân tường, cái đội kia, cú lm. Bi vì, h đã b r mm và ch được “nói và làm, theo ngh quyết” ca… chính ông Tng. Ch nhng ai may m ngoài vòng kim cô ca Lú, mi không b nguyên tc chết tit kia, chi phi. Thế là, Trnh Xuân Thanh đã được chp cánh và cho bay ra khi lãnh th Vit Nam. Cùng đi vi y, cơ man nào là tài liu mt, liên quan đến ông Tng.  nước ngoài, ngày nào, y cũng cười ct và di hàng thùng nước lnh vào cái lò tôn ca chú Lú th rèn. Ci khô, cũng sũng nước. Nói gì, đến ci tươi. Nhóm lò”, thế quái nào được. Cho nên, bng mi giá, phi bđược Thanh v. “Nht tin – song điu”. Va triđược mm hu ha – vđem nó ra tra kho, xem thng nào, đãnéđá  giu tay” và có cđể gt sch chúng. Ây, mi là mđích chính ca Tng Bí nhà ta.

4- Để ph ha cho cái thói côn đồ – mt dy này, c mt b máy Tuyên truyn cĐảng, đã được huyđộng. Chúng so sánh vic bt cóc Thanh, vi vic bit kích Hoa kđã đổ b sâu vào lãnh th Pakistan, đểtiêu dit Osama bin Laden. Chúng cũng ni ra vic cơ quan tình báo Mossad ca Israen, đã mò sang tn Argentina, bt và đưa Eichmann (mt ti phm Chiến tranh ca nướĐức Quc xã) v Israel. Tt cđểbin minh cho vic làm đốn mt ca chúng.

Trình lùn, nên lũ khn kiếp này quên mt mt chi tiết hết sc cơ bn: C 2 tay kia, đều là ti phm Quc tế và đã b truy nã toàn cu. Pakistan tha thông minh, để không làm ln chuyn. Bi h biết, hu qu skhôn lường. Nếu Hoa k, trưng ra bng chng, t cáo h đồng lõa và che giu ti phm. Còn Argentina, thoát khi cái ca n kia, nh c người.

Trường hp ca Trnh Xuân Thanh, khác hn. Y mđang  dng “nghi can”, trong mt v án, nng mùi Chính tr. NướĐức, không ưa gì băn cp CS – không ưa gì bn di trá CS và đối vi h, Trnh Xuân Thanh chng phi là yếu nhân – chng phi là con bài, để có th li dng. Chính vì vy, chc chn, hchng ưa Trnh Xuân Thanh. Nhưng nướĐức, ưu vit hơn hn các chế độ CS thi tha. Ít nht, là khon “thượng tôn Pháp lut”. H sơ h Trnh, còn đang trong giai đon xem xét. Trong giai đođó, Thanhđược Lut pháp Đức bo h. Dùng vũ lc vi Thanh, ngay trên đấĐức, đồng nghĩa vi vic: trng trn chà đạp lên Ch quyn Quc gia và Lut pháp ca nước Cng hòa Liên bang Đức. Danh d ca nướĐức, không cho phép h b qua. H qu tt yếu: Vit Nam, đang và s phi tr giá đắt cho tính ngông cung ca C Trng.

Nhân đây, mun nhc cái đám DLV ca CS, mt c s, trong cái gi là “Tng tn công và ni dy Tết Mu Thân năm 68. Vic này, xy ra gia thanh thiên – bch nht và ngay trên đường ph Sài gòn. Theo nhân chng ca phía Vit Nam Cng hòa: “By Lp dn theo mt toán đặc công Vit công, tn công và chiếmđược tri Phù Đổng ca binh chng Thiết giáp  Gò Vp. Sau khi kim soát được tri lính, By Lp bt gi gia đình Trung tá Nguyn Tun làm con tin và bt ông này, phi ch dn cách x dng các xe tăng đang có  trong tri. Trung tá Tun, t chi. Hu qu, toàn th gia đình ca ông ta, b giết sch. Trong đó, cómt bà m già, đã 80 tui. Duy nht, mt bé trai 10 tui, còn ngc ngoi”. Nghe được hung tin này, ngay sau khi bđược By Lp, Thiếu tướng Nguyn Ngc Loan (giám đốc Tng nha Cnh sát Quc gia VNCH), đãkhông ngn ngi, x bn anh ta ngay trên đường ph.
Bnh ni tiếng này, đã được phóng viên Eddie Adams ca hãng tin AP ghi li. Ngay lp tc, nó đã xut hin trên trang nht các báo quc tế – nó gây sc và làm cho rt nhiu người phn n. H phn n, không phi vì By Lp có đáng b trng pht hay không. H phn n, bi h nghĩ: Tướng Loan, đã lm quyn. Theo h, ngay c Chiến tranh, cũng phi tuân theo nhng Lut ca nó. Giá như, tướng Loan đưa By Lp ra Tòa án Binh. Tđó, vi nhng nhân chng – vt chng đã quá rõ ràng, By Lp, tránh sao khi cái kết cc không hay. Đằng này, tướng Loan quá nóng ny. S nghip ca ông, đđứt và hình nh ca ông, đãkhiến dư lun hiu không đúng v cuc Chiến tranh Vit Nam. Khi ông chết, chính tác gi bnh, đã gi vòng hoa đẫm nước mđến viếng ông, cùng vi lăn nă xin li.

Thế mi biết, chuyn tuân th Lut pháp, ch có  x s Văn minh.  đó, mt k, du có là ti phm, cũng phđược bt gi và xét x theo đúng trình t ca Pháp lut. Cơ quan bo v Pháp lut, không thtùy tin “bùm – chéo” anh ta. Theo cái cách, mà các băng đảng mafia vn thường dùng, để, x lý ln nhau.

Đảng CS, không quen làm như thế. Chúng quen thói hành x vô pháp – vô luân vđồng bào ca mình. Bà con trong nước, riết ri, cũng buc phi quen vi cách hành x đó ca lũ vô li. Chng ai l lm và nhm ln vi cái b mđen như đít cho ca chúng. Bđầu s CS, cũng thế. Chúng luôn t đắc, nghĩ mình làông Tri con. Ln này, chúng xut khu món lưu manh  côđồ, sang nướĐức. Mt quc gia, giàu lòng Nhân ái – tha thãi Nhân quyn và ni tiếng vi tính k lut, trong vic thc thi Pháp lut. Đen cho Đảng CS, chúng đã húđầu vào 1 bc tường đá. Bng vic bt cóc Thanh, chúng đã bôi tro  trát tru lên mt c dân tc Vit Nam và chúng ta, s ngày càng phi cô độc hơn, trên trường Thế gii.

5- Đảng CS, dĩ nhiên, chđâđẩy chuyn h bt cóc Thanh và công lun, cũng không my ngc nhiên vcái chuyđó. Ai cũng biết, vô liêm s và di trá, luôn là bn cht ca nhng chế độ độc tài nói chung và ca bn CS, nói riêng.

Cnh sát Đức, chđã có đầđủ bng chng v vic bt cóc Thanh. Hđang nm quyn ch động và s tùy thuc phng ca Nhà nước CS Vit Nam, để tun t công b chúng. CS Vit Nam càng giãy gia, thòng lng s càng thít sâu vào c.

V phía Trnh Xuân Thanh, chc ông đã có d kiến v trường hp này. Bi thếđã có s đề phòng. Bn t thú ca ông ta, đầy li chính t. Chuyđó, hết sc phi lí đối vi nhng tay đã được hc hành cn thn, như ông ta. Nhưng, cũng ging như nhng câu chuyn trinh thám: Đó là nhng tín hiu báo động, đãđược qui ước trước, để thông báo vi Lut sư ca ông rng: Ông đang b k khác, khng chế. Mt khi, lut sư ca ông, mà giao np cho cnh sát Đức, nhng văn bn và nhng quy ướy: C Trng và lũ lâu la, chđằng tri”. C thế gii, s ph nh và bôi vôi vào mm chúng.

6- Trong cuđấu gia rui và mui ln này, người ta d dàng nhn thy: “So v bn lĩnh, h Trnh hơn Tng Lú, ít nht, mt cái đầu”. Ch li không à: Y đi, không ai biết – Y vđến B trưởng Công an, cũng không hay. Thn thông – qung đại như Tôn Ng Không, may ra, mi biết cách thăng thiê độn th, nhưthế. Chưa biết chng, my hôm na, ngườĐức li thy y lù lù mđống trước dinh Th tướng ca h, cũng nên. Vit Nam, cn gì phđể cho phía Đức móc hng. Nghĩa là, phi mui mt bay sang nướcĐức và tn tay, bàn giao li Thanh còi, cho h.

7- Trong b Binh pháp ca mình,  thiên Dng gián, Tôn t có viết 1 dòng: 间事未发而先闻者,间与所告者皆死。Gián s v phát, nhi tiên văn gi. Gián d s cáo gi, giai tĐại khái: Đip v chưađược tiến hành, mà công viđã b tiết l. Trong trường hđó, c gián đip, ln người biết chuyn,đều phi b th tiêu.

Lôi” được h Trnh v nước, là c mđip v muôn vàn khó khăn và phđược gi bí mt tuyđối. Hin nhiên, rt ít người biết. L cái, có mt anh chàng nhà báo nào đó, chng phi vô danh – cũng không hn là tiu tt, li “tình c” mà biếđược. Ch vi 1 dòng hết sc ngn ngi: “Trnh Xuân Thanh v, mà báo chí im ng nh”, chàng đã làm cho đám người, c quan ln dân, đều sôi lên sùng sc. Trong đám quan chc, trước tiên, phi k đến B trưởng B Công an – ngài thượng tướng Tô Lâm kh kính. Ngay lp tc, ông lên mt báo, ching làng – ching ch, thanh minh vi c nhà: “Hin tôi chưa có thông tin gì”. T câu nói này, nhiu ngườđã nng li, khi bình lun rng: hoc ông nói điê hoc ông gà m – hoc ông có c 2 thuc tính đó.

Theo mình, đip v này, ông ta không th không biết. Nhưng tr Nước – an Dân, mi cn gi ch tín, chvic quân: 兵者,诡道也. Binh gi, ngđạo dã. Tào Tháo thường din gii câu này là: Phép cm quân, tha h mà nói láo. Cho nên, đừng trách ông ta không tht thà. Câu nói ca ông ta, có l, mun chuyđến cho dân chúng, mt thông đip khác: “Trong chuyn này, người bt – gi Trnh Xuân Thanh và đang moi rut’ y, không phi là B Công an. Chính vì vy, thuc h ca tôi, không th báo cáo vi tôi: Thanh đang đâu và đã khai báo nhng gì”. B Công an không bt – không gi Thanh. Vy, ai đã làm cái vic mt mđó? Cái này, phi hi C Trng. Để xem, ông ta có dám tr li hay không: Cái nhóm đặc nhim Adhoc này, ông đãlp ra nó t bao giĐảng CS, rt mt lũ ăn hi. Chúng làm gì có tin. Vy, ai đã tr lương và cp kinh phí, cũng như phương tin, để cho nó hođộng?

Nói rng ra,  tm c quc gia, nht thiết phi truy ra, xem ai là ngườđã để thm lu tin tc. Sau đó,x lý” triđể. Theo logic, xác sut rơi vào ngài Tô Lâm, là rt cao. Thiên, linh linh – Địa, linh linh. Mong các v phù h – độ trì, để ngài B trưởng kh kính, đừng có dính vào cái v này.

8- Ngay sau khi công b tin Thanh b bt cóc (à quên, Thanh ra ‘đầu thú’) và trước khi nướĐức khôn ngoan, chưa lên tiếng: C Trng phn lên và triu tp gp, cái gi là ban chng tham nhũng ca ông ta li. Không phn, sao được: Quay h Trnh, ít nht, s lòi ra cđôĐinh La Thăng và Vũ Huy Hoàng. Khi xưa, lúc treo thanh gươm trêđầu chúng, C Trng, chng đã lp lng, mà nói rng: “X lý v mĐảng, mi là ch nhng bướđđầu tiên”, đó sao. Chưa biết chng, “mèo mù li v được cá rán”: Bình rui, cũng dính tiếp vào cái bđó, cũng nên. Quay my tay này, tht lc. Lúc đó, s lòi ra k git dây, là Ba X và bây gi, mđủ chng cđể lôi nó lên tht. Mđích ra hn, đã được hoàn thành.

Và, cánh cđể thâu tóm quyn lc, đã m toang trước mt Trng.

9- Nhc vi C Trng, câu này: “Đừng sng trên mây và ch vi tưởng b”.

 Trình ông, rui. Do đó, ra hn, không d như thế đâu. Ông chưa kp ra hn, nhng đối th ca ông, h đã tp hp nhau li ri. Móng – vut ca hđã đặt lên nhng t huyt trên người ông. Ông manhđộng, h tha gì mà không trit ông. Trước, cu thân – sau, ghi danh vđời.

 Đừng ng Mác – Lê na. Mun tr Nước – an Dân, hãy chu khó đọc Lc thao – cun c thư viết v đềtài này.  thiên Quc v, người ta khuyên Vua – Chúa, phi biết thương dân. Còông và cáĐảng ca ông, xưa nay, ch coi dân chúng, chng khác gì by nô l. Thn nhiên, coi cái chuyn bóc lt h mt cách tàn bo, ch ging như vt lông vt” và không để tâm, đến chuyn sng – chết ca h. Ông không coi h ra cái gì, liu h có điêđến mc, vn “đặt trn nim tin vĐảng”. Như, cái con m ngáo đá Nguyn Th Quyết Tâm nào đóđã tng ma ra câu y, hay không? Ông , dân chúng vn thy chung, dành cho ông và cái Đảngđểu ca ông, trn vn mt cái th tình cm chân thành – Có điu, đó là th tình cm, mà người nông dân, vn thường dành cho by sâu róm.

 Thư sinh như ông, sc trói gà không cht. Da vào cái gì và thế lc nào, để làm càn: Trong, ông đánh Dân đánh đồng đội. Ngoài, ông tuyên chiến vi c cng đồng Quc tế. Cho dù không mun, h cũng phi gp sc nhau li, để dit ông. “Thi cơ ngàn năm có mt”, cho viđể ông ra đi mãi mãi, đang li rt gn. Vđề là, các đối th ca ông, liu có nđược cái thi cơ đó, hay không.

 Tt c nhng d kiđã trình bà trên, đềđồng quy ti 1 đim: Cuc khng hong toàn din ca chế độđã được C Trng, chính thc châm ngòi. Cái “lò la”, mà ông ta đã nhóm lên, đúng như ông nói, nó s đốt hết c ci khô ln ci tươi. Ông ch cha li, ci mc. Tc là, cái bn hèn nhát như ông và cái bn buôn Dân – bán Nước, đồng đảng ca ông. Giáo điu và thin cn như ông, sao có th biếđược rng: Cái lò tôn ca ông, khi cháy, nó s thiêu tri luôn c cái căn nhà tranh rách nát, có tên là Đảng CS. Hu thế, ri s vinh danh và ri s ghi công: C Trng, hn danh Tng Lú, là “nhân t có tính cht quyếđịnh, làm nên Chiến thng rc r nht trong Lch s ca Dân tc Vit Nam”. Đó là, làm tan rã và chm dt chếđộ CS để Vit Nam.

S ông, đã đến hi tn. Lo hu s đi, là va.

Trong trường hy, vn phi, chân thành cu mong: Ông s được ra đi, trong vòng tay ca nhng người thân. Ch ra đi, theo cái kiu ca v chng nhà Ceaușescu  Romania, kinh b m.

Chào ông.

Nguyn Tiến Dân

Tel: 0168 – 50 – 56 – 430


Địa ch: Vì tin vào cái lũ CS đê hèn, nên b chúng lđảo và cướp sch ca ci. Bi thế, mt nhà và trthành dân du mc. Nay đâ mai đó, chưa có nơ c định.