Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Đơn Tố Cáo Lê Thanh Hải Ủy Viên Bộ Chính Trị - Bí thư thành ủy TPHCM
                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                          TP.HCM, ngày 28  tháng 09 năm 2015
                                                         ĐƠN TỐ CÁO
V/v : Tố cáo lãnh đạo Tp.HCM cùng nhóm lợi ích thu hồi đất tại dự án công nghệ cao Tp.HCM từ 872ha do Chính phủ phê duyệt đã thu hồi lên 1174, ha xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân .

   Kính gửi :  -   Ông Nguyễn Phú Trọng . Tổng bí thư Đảng CSVN –
                                                 Trưởng ban chỉ đạo trung ương về PCTN
 -         Ông Trần Đại QuangBộ trưởng Bộ công an 
-         Ông Phan Đình Trạc – Ban Nội chính Trung ương
I/- Người tố cáo :
Căn cứ Điều 19 Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 .
Chúng tôi những hộ dân bị thu hồi đất cho Dự án công nghệ cao (DA CNC), gần Mười  năm qua đã liên tục gửi nhiều đơn tố cáo đến Thủ tướng Chính phủ và các Cơ quan hữu trách thuộc Chính phủ và Trung ương. Nội dung phản ảnh việc “Tham nhũng đất đai” về thu hồi đất tại DA ĐT Khu công nghệ cao (KCNC) quận 9 Tp.HCM, nhưng vẫn chưa được  giải quyết, để các nhóm lợi ích xâm phạm vào quyền và lợi ích hợp pháp của công dân .
Chúng tôi khẩn thiết đề nghị Quý cấp Lãnh đạo Quốc Hội, Ban chỉ đạo TW về PCTN, BCH TW Đảng, Chính Phủ không nên Vô tâm với  nỗi khổ của người dân chúng tôi.
Chúng tôi đồng ý cử đại diện :
1. Ông             : Hoàng Đức Quý      67 tuổi - Cựu chiến binh
 CMND số :  025475947 do CA Tp.HCM cấp
 Địa chỉ        : 14/194A tổ 2 , Kp4 , phường Tăng Nhơn Phú A, Q.9, Tp.HCM .
2 Ông              : Trần Lực        62 tuổi
CMND số    : 023663054 do CA Tp.HCM cấp
Địa chỉ         : 31/40/12A, Ung Văn Khiêm, phường 25, q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Là đại diện cho chúng tôi đồng tố cáo :

II. Người bị tố cáo :
- Ông Lê Thanh Hải nguyên Chủ tịch UBND Tp.HCM cùng nhóm lợi ích
- Ông Lê Hoàng Quân đương nhiệm Chủ tịch UBND Tp.HCM
           III/-  NỘI DUNG TỐ CÁO :
1 - Nội dung tố cáo 1 :
Nguyên Chủ tịch Lê Thanh Hải chỉ đạo Chủ tịch UBND Q.9 thu hồi đất không chấp hành phê duyệt của Chính phủ thu hồi vượt từ 872ha lên 1174, ha .
Bằng chứng :
a/   Chính phủ phê duyệt Quyết định số 95 ngày 13/05/2003 do phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm ký thu hồi 804ha
b/   Chính phủ phê duyệt Quyết định số 458 ngày 18/4/2007 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký thu hồi 913ha
c/   Chính phủ phê duyệt Quyết định số 24 ngày 06/01/2010 do phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký thu hồi khoảng : 872ha
Song nguyên Chủ tịch Lê Thanh Hải đã ban hành Quyết định thu hồi đất số 2666 ngày 27/6/2002. Trước thời điểm Chính phủ thành lập KCNC tại Quyết định 145 ngày 24/10/2002.
Ngoài ra nguyên Chủ tịch Lê Thanh Hải còn tự ý ban hành hàng loạt quyết định thu hồi đất do nguyên phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đua ký thay để mở rộng KCNC trong khi Chính phủ không phê duyệt , cụ thể :
a - Quyết định số 2717 ngày 18/7/2003  thu hồi    :                                          6,94ha
b - Quyết định số 3788 ngày 11/9/2003 thu hồi cách KCNC hàng 1000m :  17,15ha
c - Cùng ngày Quyết định 3789 ngày 11/9/2003 thu hồi :                                3,50ha
d - Quyết định 4652 ngày 29/10/2003 thu hồi  :                                               3,05ha
e - Quyết định 2122 ngày 17/5 2004 thu hồi    :                                            100,20ha
f - Quyết định 2193 ngày 19/5/2004 thu hồi    :                                             102,23ha
g - Cùng ngày Quyết định 2195 ngày 19/5/2004 thu hồi :                               24,60ha
h - Quyết định 2310 ngày 21/5/2004 thu hồi  :                                                  2,50ha
i - Cùng ngày thu hồi ấp Cầu xây   :                                                                   1,00ha
                                                                                                 Tổng cộng     :261,17ha
Thực tế đã và đang tiến hành thu hồi :   913ha  +  261ha   =   1174,ha
Thu hồi vượt lên so với quyết định 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Chính phủ phê duyệt 872 ha là  :  1174 ha  -  872 ha    =   302 ha
Đây là con số tham nhũng đất đai của nhóm lợi ích đứng đầu là nguyên Chủ tịch Lê Thanh   Hải. Thử làm một bàn toán nhẩm ?
2 - Nội dung tố cáo 2 :
Tước quyền người dân không được hưởng quyền lợi Luật ĐĐ 2003 tại thời điểm thu hồi đất. Thậm chí tước luôn quyền lợi Luật ĐĐ 93, 98, 2001 hết hiệu lực cũng không được hưởng, cụ thể: về trình tự, thủ tục về thu hồi đất .
Bằng chứng :
 1/  Cấp thẩm quyền thu hồi đất không có bản đồ do Thủ tướng phê duyệt (vì KCNC là dự án cấp Quốc gia).
 2/  Cấp thẩm quyền thu hồi đất không có phương án bồi thường.
 3/  Cấp thẩm quyền thu hồi đất không có quyết định thu hồi đất đến từng hộ dân .
 4/  Cấp thẩm quyền thu hồi đất không  phát tờ kê khai cho dân .
Ban hành ngoài quyết định “Công bố gia trị bồi thường” một cách áp đặt là quyết định “Kiểm kê bắt buộc” – là quyết định “cưỡng chế hành chính” để thu hồi đất. Trong quyết định không căn cứ Luật Đất đai, nếu có căn cứ Luật ĐĐ 2003 thì lại không áp dụng mà áp dụng Luật ĐĐ 93, 98, 2001 đã hết hiệu lực thi hành, rồi lại dùng Nghị định 22 trên cơ sở quyết định 05/1995 để đền bù giá rẻ mạt .
Các chế độ chính sách – Người có công Cách mạng hầu như không áp dụng, không trả tái định cư để tạo quyền được sống cho người dân .
Hai đoàn Thanh tra liên ngành của Chính phủ do ông Đinh Thế Nghiệp và ông Vũ Huy Tác Trưởng đoàn vào thanh tra khu CNC tại quận 9 TP.HCM có kết luận 256 và 3595 báo cáo Thủ Tướng xem xét kết luận đã có hiệu lực pháp luật là thiếu trung thực, tạo tiền đề cho lãnh đạo TPHCM và CQQ9 ( gồm quận ủy và UBNDQ9 ) tham nhũng lớn đất và tiền của Nhà nước và của dân.
Bản đồ 18426 không được Thủ tướng phê duyệt là thiếu cơ sở pháp lý để thu hồi đất của dân. Đã công nhận 10 nội dung tố cáo thì có 9 nội dung tố cáo đúng. Đặc biệt nội dung tố cáo 8 : ”Cưỡng chế thu hồi đất sai quy định, cưỡng chế khi chưa bố trí tái định cư, cưỡng chế thu hồi đất cả phần diện tích đất nằm ngoài ranh giới thu hồi và giao đất cho KCNC”.
Người dân cứ thắc mắc 2 đoàn thanh tra có bị nhóm lợi ích “mua chuộc” hay không mà lại tiếp tay cho nhóm lợi ích đã làm sai càng lún sâu trầm trọng, cụ thể 256 đưa ra kết luận :
1 - Theo Luật ĐĐ 93, 98, 2001 và các văn bản hướng dẫn không quy định phải có quyết định thu hồi đất đến từng hộ dân. Thật là đối ngược Điều 21 Luật ĐĐ 93, 98, 2001 của Quốc Hội – Điều 32 Nghị định 22 của Chính phủ. Đối ngược với khẳng định của ông Chu Phạm Ngọc Hiển Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường : “Quyết định thu hồi đất là quyết định hành chính không phải là văn bản quy phạm pháp luật nên phải tống đạt đến đối
tượng thi hành. Việc người dân không nhận được quyết định là lỗi của chính quyền địa phương” .
2 – Kết luận 256 đã nêu rõ : 2 quyết định 2666 – 2193 là quyết định hành chính giao nhiệm vụ cho các Ban, Ngành dưới quyền và UBQ9 là “Vượt thẩm quyền – Trái trình tự” thì chỉ có dừng và hủy. Vậy mà Thanh tra còn kiến nghị Thủ tướng giữ nguyên 2 quyết định thu hồi đất vì phù hợp chủ trương. Công dân không muốn nhắc lại điều này vì có bao giờ CẦN CHỦ TRƯƠNG mà không CẦN LUẬT PHÁP .
Hai đoàn thanh tra không kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ phải có biện pháp cụ thể xử lý triệt để nghiêm minh, thanh loại những cá nhân của tổ chức làm trái quy định của pháp luật. Thành thử thanh tra ra về, nhóm lợi ích lại hoành hành vẫn đâu đóng đấy, người dân vẫn không được hưởng quyền lợi từ 02 bản kết luận của thanh tra này.
Người dân kiện ra Tòa, các Thẩm phán Tòa sơ thẩm quận 9 100% bác đơn khởi kiện và nhất là quyết định “cưỡng chế hành chính” để thu hồi đất, thẩm phán Tòa phúc thẩm thành phố Hồ Chí Minh 100% bác đơn khởi kiện .
Người dân cho rằng nhóm lợi ích do nguyên Chủ tịch Lê Thanh Hải đã chỉ đạo Tòa để dồn người dân vào chân tường .
Bằng đơn này chúng tôi đề nghị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước :
1/ Kiểm tra số lượng diện tích KCNC mà công dân đã tố cáo để có kết luận chính xác về tham nhũng đất đai của nhóm lợi ích. Đồng thời phải công khai minh bạch bản đồ 1/2000 đã được Hội đồng thẩm định Nhà Nước thẩm định – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký phê duyệt, phải có tham gia chứng kiến của những người dân tố cáo.
2/ Chỉ đạo việc thực hiện thu hồi đất người dân phải được hưởng quyền lợi của Luật Đất Đai hiện hành là Luật ĐĐ 2003 và các Nghị định hướng dẫn, đồng thời phải áp dụng chính sách dành cho người có công, phải có tái định cư để người dân tạo cuộc sống.
3/ Thanh loại những cá nhân của tổ chức, nhóm lợi ích tham nhũng đã làm mất lòng tin của dân với Đảng, Nhà nước - Chính quyền nhân dân các cấp không chấp hành chỉ đạo của Chính phủ và xem xét “Cơ quan hành pháp có chỉ đạo ngành Tư pháp” hay không ?!!!
Những bằng chứng trên đây là sự thật, chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và xin được thông báo theo điểm b , c khoản 1 Điều 9 Luật Tố cáo 2011 .
                     Trân trọng kính
                                                                             Danh sách những người đồng tố cáo
                                                                       Đại diện 1                                 Đại diện 2
                                                                                        
                                                                       
                                                                     Trần Lực                               Hoàng Đình Quý