Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

THƯ NGỎ CỦA BAN VĐTL HỘI GIÁO CHỨC CHU VĂN AN

Thư Ngỏ
                          
                                                                       Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

Kính gửi quý vị giáo chức Việt Nam

Kính thưa Quý Vị,

Chúng tôi là những người đã từng phục vụ trong ngành giáo dục thuộc nhiều lãnh vực, đã nhiều năm đứng trên bục giảng để tận tâm phục vụ việc giảng dậy con em nhiều lứa tuổi, theo phương châm đã được Quản Trọng cổ suý từ ngàn xưa: “Bách niên chi kế mạc như thụ nhân” ( nghĩa là kế hoạch trăm năm không gì bằng trồng người).

Thực vậy, việc giáo dục đào tạo những thế hệ thanh niên có trình độ kỹ thuật, khoa học tiên tiến, đồng thời là những công dân biết thương yêu đồng loại, hữu ích cho xã hội và cho đất nước vốn là mục tiên quan trọng hàng đầu của mọi quốc gia. Tuy nhiên những sự việc diễn ra hàng ngày trước mắt không khỏi khiến chúng ta không ưu tư, suy nghĩ. Chúng tôi đều có những trăn trở giống nhau về sự nghiệp giáo dục và thực trạng giáo dục ngày một xuống cấp nghiêm trọng của nước nhà. Chính vì lẽ đó, chúng tôi đã ngồi lại với nhau để đi đến một quyết định thành lập Ban Vận Động Hội Giáo Chức Chu Văn An để phục vụ cho những mục tiêu nói trên.

Sự chọn lựa Chu Văn An, một nhà giáo mẫu mực có công rất lớn đối với nền giáo dục Việt Nam để đặt tên cho Hội Giáo Chức Chu Văn An, nhằm nói lên hoài bão của Hội là góp phần chấn hưng tình trạng xuống cấp của hệ thống giáo dục hiện nay, cũng như góp phần giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến thế hệ tương lai của đất nước.

Thiết nghĩ “một cây làm chẳng nên non” nên chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị cùng ủng hộ, góp phần cũng như tham gia vào Hội để cùng với anh em chúng tôi xây dựng những thế hệ thanh niên rường cột của nước nhà. Được như vậy, mỗi cá nhân chúng ta cũng thấy mãn nguyện, mà đất nước, xã hội cũng được cường thịnh, an hoà do sự chung đắp xây dựng của những con người được hướng dẫn, giáo dục theo tinh thần nhân bản, khoa học, khai phóng, đại chúng và sáng tạo.

Chúng tôi rất mong mỏi nhận được những ý kiến đóng góp và sự tham gia của quý vị. Xin liên lạc với chúng tôi qua hộp thư HoiGiaoChucChuVanAn@gmail.com hoặc liên lạc với những anh chị em trong Ban Vận Động có tên trong danh sách bên dưới.

Trân trọng kính chào đoàn kết.

Ban Vận Động thành lập Hội Giáo Chức Chu Văn An
Vũ Mạnh Hùng  - ĐT : 0902219982
Đỗ Việt Khoa – ĐT : 0906280006
Tô Oanh – ĐT : 0985396418
Vũ Hùng – ĐT : 0125383830626
Nguyễn Tiến Dân – ĐT : 01685056430
Nguyễn Thế Hùng – ĐT : 0905233440
Vi Đức Hồi – ĐT : 01665907650
Phạm Minh Hoàng – ĐT : 0938157501

Hội Giáo Chức Chu Văn An

I.                        Nhu cầu thành lập :

Cả xã hội Việt Nam hiện nay, đặc biệt là những người có tâm huyết hay quan tâm đến lãnh vực giáo dục, đều phải đau lòng đối diện với tình trạng phẩm chất của học sinh, của nhà giáo, của tài liệu giáo khoa và của cả hệ thống giáo dục Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng. Trước tình trạng này, những những giáo chức có lương tâm không thể im lặng và thụ động. Tuy nhiên, từng tiếng nói đơn lẻ sẽ rơi vào khoảng không. Giáo chức Việt Nam cần chung lòng, chung sức, chung hành động trong nỗ lực chận đứng cơn xoáy tuột dốc hiện nay.

    II.            Mục tiêu :

Sự chọn lựa Chu Văn An, một nhà giáo mẫu mực có công rất lớn đối với nền giáo dục Việt Nam, để đặt tên cho Hội Giáo Chức Chu Văn An nhằm đạt đến 4 mục tiêu:

1.      Góp phần giải quyết tình trạng xuống cấp của hệ thống giáo dục hiện nay.
2.      Góp phần giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến thế hệ tương lai của đất nước.
3.      Tương trợ,  giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn.

    III.            Tôn Chỉ :

1.      Nêu cao tinh thần “tôn sư trọng đạo”, duy trì và bảo vệ những giá trị tinh thần của dân tộc dựa trên những tiêu chuẩn chân - thiện - mỹ.
2.      Kết hợp hài hòa truyền thống luân lý của dân tộc Việt Nam với nền văn minh tiến hóa của nhân loại thế kỷ 21.
3.      Đón nhận mọi quan điểm trong tinh thần dân chủ. Các sinh hoạt của Hội được xây dựng trên tinh thần nhân bản, khoa học, đại chúng, khai phóng và sáng tạo.

   IV.            Sinh Hoạt :

1.      Các sinh hoạt do một Ban Điều Hành sắp xếp, điều hợp; quy tụ những vị có tâm huyết và kinh nghiệm trong lãnh vực giáo dục đảm nhiệm.
2.      Tại các địa phương, khi có nhu cầu và điều kiện, sẽ nghiên cứu việc thành lập những Ban Điều Hành tại địa phương.
3.      Tùy theo nhu cầu và tình hình phát triển, Hội có thể thực hiện những ban chuyên môn, ban nghiên cứu, ban soạn thảo...
4.      Hội có thể thực hiện nhiều loại sinh hoạt đa dạng:
·         Nghiên cứu về các vấn đề giáo dục và khoa học.
·         Lên tiếng về những vấn đề liên quan đến giáo dục, đến đội ngũ giáo chức Việt Nam.
·         Xiển dương, phát thưởng những thầy cô có tâm huyết cũng như có sáng kiến trong các lãnh vực giáo dục
·         Hội thảo về các vấn nạn và các vấn đề trong lãnh vực giáo dục, khoa học.
·         Lập Quỹ giúp đỡ các thầy cô, các học sinh cũng như các cơ sở, trường lớp có hoàn cảnh khó khăn.
·         Phát hành qua dạng điện tử hoặc dạng truyền thống các tác phẩm, ấn phẩm cũng như các công trình nghiên cứu.

     V.            Tiến trình thành lập :

1.      Khởi sự hình thành Một Ban Vận Động, gồm khoảng 10 thành viên.
2.      Ban Vận Động thảo luận và thông qua nền tảng sơ khởi của Hội như tên, mục tiêu, tôn chỉ,..
3.      Ra mắt Ban Vận Động, quảng bá nhu cầu thành lập, mục tiêu, tôn chỉ,...
4.      Ấn định khung thời gian để mời gọi tham gia hội. Những người tham gia trong thời gian này sẽ là những thành viên sáng lập.
5.      Hình thành Ban Điều Hành Hội. Ban Điều Hành chung quyết Tên Hội, mục tiêu, tôn chỉ,… và soạn thảo điều lệ Hội.
6.      Mời gọi rộng rãi mọi giáo chức Việt Nam tham gia hội. Hình thành các chi nhánh tại các miền, các tỉnh, tùy theo sự phát triển của Hội.

 VI.            Kết Luận:
Giáo dục là lãnh vực trọng yếu của đất nước. Việc đào tạo những thế hệ trẻ có tinh thần dân tộc, yêu nước, có tinh thần nhân bản, có khả năng khoa học kỹ thuật cao... là yếu tố then chốt để đất nước tiến bộ theo kịp trào lưu của thế giới. Đây cũng là nhiệm vụ góp phần của tất cả mọi công dân, đặc biệt những thầy, cô phục vụ trong lãnh vực giáo dục. Hội Giáo ChứcChu Văn An mong mỏi được sự tiếp tay của tất cả để chúng ta cùng hoàn thành thiên chức cao qúy này.

***