Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG

Bài thơ Biển Đông Dậy Sóng của Nghệ sĩ Kim Chi  nói lên nỗi đau xé lòng của đất nước, của dân tộc trước sự xâm lược tàn bạo dã nam của giặc phương Bắc trong hiện tại và cả chiều dài của quá khứ lịch sử. Bài thơ đã thể hiện sự phẫn nộ đối với chế độ bất lương đương thời, tham quan ô lại thối nát, "hèn với giặc, ác với dân", đang để từng phần đất đai biển đảo của tổ quốc rơi vào tay giặc, đang lộ rõ bộ mặt tay sai bán nước, đang đẩy cả dân tộc rơi vào thảm họa đen và nguy cơ mất nước. Không có cách nào khác mỗi người dân Việt Nam phải biết đoàn kết, tự vùng đứng dậy để cứu lấy chính mình và cứu lấy tổ quốc yêu thương là xương là máu nghìn năm ông cha để lại. Biển đông dậy sóng, lòng người dậy sóng sẽ cuốn tan bè lũ tham tàn, bán nước và bọn cướp nước giành lại toàn vẹn non sông đất nước Việt Nam thân yêu.