Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

vài nét suy tư về thảm trạng nhân quyền ở VN

Chào mừng 70 năm ngày quốc tế nhân quyền (10/12/1948 - 10/12/2018) và vài nét suy tư về thảm trạng nhân quyền ở VN.                                          Ảnh kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền năm 2011.
Vũ Mạnh Hùng (10/12/18)
1. Về góc độ cá nhân mỗi con người trong xã hội.
Bức tranh thảm trạng nhân quyền ở VN cho chúng ta thấy khi những quyền cơ bản của con người bị tước đoạt dẫn đến cái quyền tối thiểu của không ít người là quyền sống cũng bị tước đoạt một cách trắng trợn.

Mặt khác, nạn nhân của sự vi phạm nhân quyền không chỉ đến với người dân mà còn đến với bất cứ ai trong hệ thống cầm quyền. Chỉ có khác nhau của hai loại nạn nhân này ở chỗ : Những người dân lương thiện là nạn nhân vô tội, còn những kẻ có quyền lực trong hệ thống cầm quyền độc tài độc trị gặp hạn phe nhóm vừa là thủ phạm của nhân quyền vừa là nạn nhân.

2. Về toàn cảnh xã hội

Khi quyền con người không được tôn trọng và không được bảo vệ thì dẫn đến sự thật không được tôn trọng thành ra hầu hết số đông phải nói dối để sống. Một xã hội sống trong sự dối trá là môi trường thuận lợi cho mọi tệ nạn, quốc nạn phát triển trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Khi những quyền cơ bản của con người bị tước đoạt, thì mọi người sống trong một đất nước như thế chẳng khác nào sống trong một cái ao tù, đất nước không bao giờ ngóc đầu dậy được.

Tranh đấu cho dân chủ nhân quyền là tranh đấu cho cái gốc của mọi sự bất hạnh của người dân do hệ thống cầm quyền độc tài, độc trị gây ra

Tôi không tin và không kỳ vọng vào bất cứ lời nói nào, sự lãnh đạo nào, nhà cầm quyền nào của chế độ mà khi những tù nhân lương tâm vẫn còn bị bỏ tủ và giam giữ.

Khi mà luật pháp không được minh bạch, vẫn bị chà đạp, những tù nhân lương tâm chưa được trả tự do thì chúng ta cứ yên tâm những gì mà nhà cầm quyền độc tài thể hiện vẫn chỉ là đạo đức giả. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống trong một cái "ao tù" đầy các loại trùng độc,rác rưỡi bẩn thỉu, hôi thối, ngột ngạt,

Muốn có tự do, môi tường sống trong lành, bản thân mỗi người trước hết phải thoát được tư tưởng nô lệ.

Nguồn : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1045081859031721&set=a.116958901844026&type=3&theater