Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

ĐƠN TỐ CÁO ĐẢNG VIÊN LÀ CÁN BỘ THUỘC DIỆN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ

                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                             Độc lập - tự do -  hạnh phúc 


                             
                                ĐƠN TỐ CÁO ĐẢNG VIÊN
                   LÀ CÁN BỘ THUỘC DIỆN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ

Kính gửi: Ông Ngô Văn Dụ
Ủy viên bộ chính trị, chủ nhiệm UB kiểm tra trung ương Đảng.

Công dân Nguyễn Anh Dũng Tuổi 67, hội viên Hội cựu chiến binh VN. Nguyên giảng viên trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà nội.
Địa chỉ số 5 ngách 12/87 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, tp Hà Nội.
ĐT: (04) 38583514, DĐ  0984535494,  Gmail: xuannho.vu1@gmail.com. Xin trình bầy vấn đề như sau:
- Căn cứ nghị quyết hội nghị TW 3 khóa X Đảng CS VN, ngày 21/8/2006. Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
- Căn cứ quy định kèm theo quyết định số 190-QĐ/TW, ngày 29/9/2008 của Bộ chính trị: "Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện trung ương quản lý".
- Căn cứ điều 30 Hiến Pháp.
- Căn cứ điều 9 Luật tố cáo.
- Căn cứ điều 6 Luật phòng chống tham nhũng.
1. Tố cáo:
Ông Trương Hòa Bình: Bí thư TW Đảng; Bí thư BCS Đảng, chánh án tòa án NDTC; Ủy viên BCĐ TW về PC tham nhũng; Đại biểu quốc hội khóa XIII. Nguyên trung tướng công an.
2. Lý do:
2.1. Không thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết: Đơn đề ngày 04/3/2014 và đơn đề ngày 24/4/2014, lần thứ 2: Đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với quyết định số: 526/2004/QĐ-GQKN ngày 26/02/2014, của phó chánh án Nguyễn Tuấn Vũ, tòa án NDTP Hà Nội. Về việc giải quyết khiếu nại  đơn khởi kiện vụ án hành chính.
Theo quy định tại thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKS NDTC, ngày 15/10/2013: Hướng dẫn thi hành quy định về thủ tục GĐT, tái thẩm và thủ tục đặc biệt.  
2.2. Có biểu hiện bao che, đồng lõa với quyết định trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính trái pháp luật (Đ 296 LHS) và quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cưỡng chế THA trái pháp luật (Điều 31, K 5 Hiến Pháp; Điều 21 k 8; Đ 165 k 4 Luật THA DS). Nhằm xúc phạm nhân phẩm, tước đoạt quyền khởi kiện (Đ 5 luật TTHC) và vụ lợi (Đ 3 Luật PC tham nhũng) trong tổng giá trị tài sản hợp pháp, cướp được của công dân trị giá: 28.374.230.000 đ.
3. Yêu cầu:
1. Giải quyết đơn khởi kiện vụ án hành chính đề ngày 10/12/2013. Thuộc thẩm quyền của tòa án (Đ 28, 30 Luật TTHC), đối với:
- Ông Nguyễn Bá Nhã phó trưởng phòng.
- Ông Chu Văn Thái chấp hành viên.
- Bà Mai Xuân Hoa chấp hành viên.
Thuộc phòng thi hành án dân sự TP Hà Nội. Địa chỉ số 142 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Thanh Thủy, phó cục trưởng cục THA DS bộ Tư Pháp.
2. Xem xét trách nhiệm của: Ông Trương Hoà Bình: Bí thư TW Đảng; Bí thư BCS Đảng, chánh án tòa án NDTC; Ủy viên BCĐ TW về phòng chống tham nhũng; Đại biểu quốc hội khóa XIII. Nguyên trung tướng công an.
3. Có biện pháp ngăn chặn kịp thời, bảo vệ an toàn cho tôi và gia đình, trước sự đe dọa, trả thù của người bị tố cáo, người bị khởi kiện. Theo quy định của Hiến Pháp và pháp luật.
Những điều trình bầy như trên là đúng sự thật, đúng pháp luật.
Kính mong Quý Ông và Ủy ban kiểm tra TW Đảng giải quyết đơn tố cáo này. Chúng tôi xin chân thành cám ơn và mong muốn sớm đón nhận được ý kiến giải quyết.

                                                                 Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2014
       Nơi nhận                                                                             KÍNH ĐƠN
- Như trên
- Bộ chính trị TW Đảng
- BCĐ TW về PC tham nhũng
- BCA CQ ANĐT; Sở CATP-PA 67                              Nguyễn Anh Dũng                                                                     
- Các CQ truyền thông trong và ngoài nước.                                              
                                                                                            


                       DANH MỤC TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ KÈM THEO
                                  (Chỉ gửi đến ủy ban kiểm tra TW Đảng)

1.  Bản án số: 138/2005/DSPT ngày 04/7/2005 của tòa phúc thẩm TA NDTC tại Hà Nội.
2. Thông báo cưỡng chế thi hành án số 78/TB-CC THA (Không đề ngày) của THA DS thành phố Hà Nội.
3. Đơn đề ngày 10/12/2013: Khởi kiện vụ án hành chính.
4. Quyết định số 526/2014/QĐ-GQKN ngày 26/02/2014 của phó chánh án TAND TP, ông Nguyễn Tuấn Vũ. Vể việc trả lại đơn khởi kiện.
5. Đơn đề ngày 04/3/2014 đề nghị: Xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm quyết định số: 526/2004/QĐ-GQKN, ngày 26/02/2012 của tòa án NDTP Hà Nội.

6. Đơn đề đề ngày 24/4/2014, lần thứ 2 đề nghị: Với nội dung như mục 5.