Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Quan chức Đà Nẵng ra tay khiến một cụ bà 80 tuổi bất tính
Description: https://aotrangoi.files.wordpress.com/2014/07/cd1.jpgBà Nguyn Th Th đang được cp cu

Lãnh đo Đà Nng ht ngã c bà Nguyn Th Th, dân oan Cn Du

VRNs (18.07.2014) – Hà Ni Sáng nay, ngày 17.07, ti văn phòng ca Thanh tra Chính ph Hà Ni, ông Nguyn Văn Toàn, ch tch phường Hòa Xuân Đà Nng và ông Tuyn chánh thanh tra Tp Đà Nng đã ht ngã c bà Nguyn Th Th, mt dân oan Cn Du, bt tnh và phi đi cp cu bnh vin đa khoa Hà Đông – Hà Ni.

Cng tác viên VRNs tường thut li s vic như sau:

Sáng nay, bà con dân oan Cn Du có cuc hp vi Đoàn công tác ca Tp. Đà Nng vi Đoàn thanh tra ca Thanh tra chính ph v vic khiếu kin đt đai.

Trong cuc hp này, Đoàn công tác ca Tp. Đà Nng vi Đoàn thanh tra ca Thanh tra chính ph kết lun, h không th gii quyết cho bà con Cn Du v vic b trí đt tái đnh cư ti ch. Bên phía Đoàn thanh tra ca Thanh tra chính ph đã c né tránh vn đ và khuyên nh bà con Cn Du ra v và làm đơn khiếu ni lên B Tài Nguyên Môi Trường. Còn Đoàn công tác T.p Đà Nng nht quyết tr li rng, không th b trí đt tái đnh cư ti ch theo đúng nguyn vng ca bà con.

Nhng câu tr li trên đã làm cho nhiu dân oan Cn Du có mt phn n và phn đi cách gii quyết thiếu trách nhim ca nhà cm quyn. Mt s c già và ph n qu gi van ly các quan chc lãnh đo, trong đó có bà c Nguyn Th Th.

Lúc đó, mt tay ca c bà Th nm ly tay ca ông Ch tch phường Hòa Xuân và tay còn li ca c thì nm ly tay ông Chánh thanh tra T.p Đà Nng, đ van xin các ông y thương gia cnh nghèo và vô gia cư như c, nhưng hai ông này đã vung tay và ht c té xung đt. Ngay sau đó, c bà Th đã bt tnh nhưng hai ông lãnh đo này vn làm ngơ và b đi.

Bà con Dân oan Cn Du ht hong và gi xe cp cu đưa c bà vào bnh vin Đa Khoa Hà Đông đ cp cu.

Hin ti sc khe bà c Th rt yếu.

Được biết, sut my ngày qua, c bà Nguyn Th Th, 80 tui, cùng vi bà con Dân oan Cn Du đến Hà Ni, đ khiếu kin đt đai ca giáo dân giáo x Cn Du. C và gia đình không còn nhà đ , nên c vn ln li ra tn Hà Ni đ kêu oan, mc cho tui cao sc yếu.

Bà con giáo dân Cn Du đã đi kêu oan sut 7 năm qua nhưng các cp có thm quyn vn không đoái hoài gì đến li kêu cu ca bà con.

Pv.VRNs