Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Quyền Con Người cho bà con dân oan Dương Nội


Description: dương-nội


 | 25/7/2014 theo Dân luận


Trong khốn khó, những người dân Dương Nội nhận thấy rằng họ không đơn thuần là mất đất đai, nhà cửa, người thân bị bắt đi tù oan, mà cái họ lớn nhất là mất quyền con người.

Nếu QUYỀN CON NGƯỜI của họ được tôn trọng đầy đủ, họ không phải rơi vào thảm cảnh này.

Đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân giúp đỡ họ sống lay lắt qua ngày, hỗ trợ đưa tin về những trường hợp oan khuất này. Nhưng không tổ chức cá nhân nào mang lại giúp họ quyền con người. Bởi ngay chính các tổ chức, cá nhân đó cũng đang chưa được tôn trọng đầy đủ.

Hãy cùng với bà con Dương Nội, bạn bè mình, người thân mình tìm hiểu về quyền con người và đấu tranh để yêu cầu nhà nước Việt nam tôn trọng đầy đủ quyền tạo hóa này của chúng ta.

Trích Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền:

Ðiều 9:

Không một ai bị bắt bớ, cầm tù hay lưu đày một cách độc đoán.

Ðiều 10:

Mọi người đều có bằng nhau quyền được phân xử công khai và công bằng, trước một tòa án độc lập và vô tư, để được phán quyết về các quyền lợi và nhiệm vụ của mình, hay về những tội phạm mà mình bị cáo buộc.

Ðiều 11:

1. Khi truy tố trước pháp luật, mọi người được xem là vô tội, cho đến khi pháp luật chứng minh là có tội, trong một phiên tòa công khai và tòa án này phải cung ứng tất cả mọi bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ của đương sự.

2. Không ai có thể bị kết án khi có những hành động hay sơ suất xảy ra vào lúc mà luật pháp của quốc gia hay quốc tế không qui định đó là một hành vi phạm pháp. Tương tự như vậy, không được áp đặt một hình phạt nào nặng hơn hình phạt được ấn định vào lúc hành vi phạm pháp xảy ra.

Ðiều 17:

1. Mọi người đều có quyền sở hữu tài sản cá nhân cũng như tập thể.

2. Không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình một cách độc đoán.

Ðiều 19:

Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới.

Ðiều 20:

1. Mọi người đều có quyền tự do hội họp và lập hội, một cách ôn hòa.

2. Không một ai có thể bị cưỡng bách gia nhập vào một đoàn thể.

Ðiều 21:

1. Mọi người đều có quyền tham gia vào việc điều hành xứ sở của mình, một cách trực tiếp hay qua các đại biểu được tuyển chọn một cách tự do.

2. Mọi người đều có quyền đón nhận những dịch vụ công cộng của quốc gia một cách bình đẳng.

3. Ý muốn của người dân phải là nền tảng của quyền lực chính quyền. Ý muốn này phải được thể hiện qua các cuộc bầu cử định kỳ và thực sự, bằng phiếu kín, qua phương thức phổ thông và bình đẳng đầu phiếu, hay các phương thức tương đương của bầu cử tự do.