Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Quốc hội Mỹ sẽ ra nghị quyết về Biển Đông, phản đối Trung Quốc


 

Phan Sương- Lê Tri      Theo infonet 

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEJRCVxzZviUpo7Exh6ymC7W4weGNJTqfRiySNqHcpjnuKpBmrjpXVeBaDZdp997lh787RDuE6XEXx5URn8MKMFCFVwOZra8NsUw_-kHEa_DjoHdZbQXj82QlNCiCRD9z-q_f10f7bOtfz/s1600/xxx4h_51201189_MDOW.jpg


Theo thông tin Infonet có được t bui Hp báo Quc tế v tình hình Bin Đông ngày 23/5, Quc hi M s thông qua ngh quyết phn đi hành đng làm phc tp thêm tình hình Bin Đông ca Trung Quc.

Ti cuc hp báo được t chc ngày 23/5, Người phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam Lê Hi Bình cho biết, Quc hi M d kiến s ra ngh quyết v tình hình Bin Đông. Theo chương trình làm vic ca quc hi M, nhiu kh năng ngh quyết này s được thông qua trước ngày 26/5/2014. 
 

Ông Bình cũng xác nhn li mi ca Ngoi trưởng M John Kerry ti Phó Th tướng, B trưởng Ngoi giao Phm Bình Minh v chuyến thăm Washington trong thi gian ti. D kiến ni dung ca cuc gp gia hai b trưởng s tp trung vào các vn đ nâng cao mi quan h song phương, chương trình đàm phán xây dng Hip đnh đi tác thương mi xuyên Thái Bình Dương (TPP).

 

Mt ni dung khác cũng s tr thành đ tài chính trong cuc hi đàm gia hai B trưởng là vn đ Bin Đông. 

 

Trước đó, ngày 22/5, Nhà Trng tuyên b s ng h vic Vit Nam s dng hành đng pháp lý đi vi Trung Quc đ gii quyết vic Bc Kinh đơn phương h đt trái phép giàn khoan Hi Dương 981 vào vùng bin ca Vit Nam. Theo đánh giá ca hãng tin Reuters, s ng h này ca Washington có th s khiến Bc Kinh ni gin. 

 

K t khi Trung Quc tiến hành đưa và h đt trái phép giàn khoan Hi Dương -981 vào vùng bin thuc vùng đc quyn kinh tế và thm lc đa ca Vit Nam, các ngh s M đã nhiu ln lên tiếng phn đi hành đng này ca phía Trung Quc và ng h thái đ kiên trì, các bin pháp hòa bình ca Vit Nam.

 
Thượng ngh sĩ M John McCain là mt trong các ngh sĩ đu tiên lên tiếng. Ông John McCain cho biết: Quyết đnh ca Trung Quc khi đt giàn khoan du ngoài khơi b bin Vit Nam và trin khai hàng chc tàu hi quân h tr là hành đng khiêu khích, có liên quan sâu sc và làm leo thang căng thng Bin Đông. Tàu Trung Quc đã bao vây và đâm vào tàu kim ngư Vit Nam, th hin s quy ri và hung hăng