Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

QUỐC HỘI PHẢI KHẨN CẤP TRẢ LỜI QUỐC DÂN

BÙI MINH QUỐC

QUỐC HỘI PHẢI KHẨN CẤP TRẢ LỜI QUỐC DÂN

    Nhân dân Việt Nam luôn coi nhân dân Trung Quốc là bạn.Đó là một sự thật hiển nhiên.
   
   Nhưng đảng cộng sản Trung Quốc, mà đại diện là tập đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc, là kẻ thù của nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam.Đó là một sự thật không thể chối cãi. Đảng cộng sản Trung Quốc mà đại diện là tập đoàn lãnh đạo, cũng là kẻ thù của nhân dân Trung Quốc; chúng là bọn ăn thịt người, ăn thịt ngay chính nhân dân Trung Quốc, thậm chí ngay trong đảng thì đồng chí ăn thịt đồng chí. Đó là một sự thật không thể chối cãi.

   Đảng cộng sản Việt Nam, mà đại diện là tập đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước – Vua tập thể - coi đảng cộng sản Trung Quốc là đồng chí tốt.Với sự lựa chọn chỗ đứng làm đồng chí tốt của đảng cộng sản Trung Quốc, hiển nhiên đảng cộng sản Việt Nam đã tự loại mình ra khỏi cộng đồng dân tộc Việt Nam để đứng chung chỗ với bọn ăn thịt người, có phải thế không ?
Đó là câu hỏi bức thiết nghiêm gắt mà toàn thể quốc dân Việt Nam, trong đó có hơn 3 triệu đảng viên đảng CSVN đặt ra với Quốc Hội Việt Nam.

   Quốc Hội Việt Nam, từng đại biểu Quốc Hội Việt Nam, phải KHẨN CẤP trả lời ngay câu hỏi này, không thể lẩn tránh.

Đà Lạt 20.05.2014

Nguồn tác giả gửi qua email.