Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Cảnh dân oan tại tiếp dân Ngô Thì Nhậm

Một số hình ảnh của dân oan khắp nơi tại Ngô Thì Nhậm ngày 31 tháng 7 năm 2014 :