Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

DÂN OAN VIỆT NAM KÝ ỦNG HỘ THƯ NGỎ CỦA 61 ĐẢNG VIÊN LÃO THÀNH NGÀY 28/7/2014

DÂN OAN VIỆT NAM KÝ ỦNG HỘ THƯ NGỎ CỦA 61 ĐẢNG VIÊN LÃO THÀNH NGÀY 28/7/2014