Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Dân oan khắp nơi kéo về Ngô Thì Nhậm, lại biểu tình !

Dân oan cứ ngày ngày biểu tình, đòi đất đòi người - ai sẽ cứu họ, ai sẽ giải quyết quyền lợi chính đáng cho họ ?
Dân oan bao vây xe của cán bộ tiếp dân :