Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Hiệp Hội Dân Oan VN đề nghị Chính phủ giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài theo quy định của pháp luật một cách công khai, dân chủ và khách quan.