Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Dân oan quận 9, quận 2 TPHCM xếp hàng chờ đối thoại với CT UBND TPHCM nhưng UBND TPHCM đã đàn áp dã man những người dân oan hiền lương khiếu nại theo quy định của pháp luật. Trong khi CT UBND TPHCM đầu môi chót lưỡi người dân khiếu nại sẽ được giải quyết để dụ dân vào bẫy .