Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Cháu muốn tham gia vào Hiệp hội Dân oan với mục đích vì một xã hội công bằng dân chủ, dân sinh

Họ và tên: Phạm Hà Tuấn
Năm Sinh : 10/04/1991
Địa chỉ: Sinh viên ĐH Công Nghiệp Thái Nguyên - 
Ba Gò - Nghĩa Phương - Lục Nam Bắc Giang
Điện thoại liên lạc: 01666014485
Mail : phamhatuan1991
************************************************************************
Một số vấn đề nhà cháu 
- *Hai mẹ con cháu bị thu hồi mảnh đất là nơi ở duy nhất. Trong khi đang
chờ sự trả lời của các cơ quan chức năng về việc bồi thường, đền bù thì
chính quyền địa phương đã nhẫn tâm cho chặn dòng nước nhấn chìm nhà của
mẹ con cháu không thông báo cưỡng chế gì ?*


*Cháu gửi kèm theo đơn kêu cứu và một số linh báo liên quan .* 01666014485
2. http://docbao.com.vn/trangbao/trang-230400/ban-in.dec<http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdocbao.com.vn%2Ftrangbao%2Ftrang-230400%2Fban-in.dec&h=OAQFibsCS&enc=AZNg3gF3m2_TRIe9w621T1gWCPtKqohm0Itl7E_yFFzeW5s9SzN1PG0s7LIrEzxPXNzeYdr8lfnMPkv6TWCgrhc1gmnqyPlj7ojxMqjvilzYmUxF-QxJ2hCa7hTsd2MiLZ37yqZacBOyyFELAt7oLo9r&s=1>