Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

BIÊN BẢN LÀM VIỆC THAY QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT


    Thưa Quốc Hội, Đảng và Thủ tướng Chính phủ. Chúng tôi hiểu rằng Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Quốc gia. Quốc Hội lập ra và giám sát, thi hành Hiến pháp và pháp luật.
    TPHCM nằm trên lãnh thổ của nước Việt Nam nhưng tại sao lại được hưởng quyền ưu ái đặc biệt lấy đất của dân không cần căn cứ pháp lý nào của pháp luật nói chung và luật đất đai nói riêng .
   Chính quyền Quận 9 TPHCM lấy 2,3 mẫu (hecta ) của dân chỉ bằng một tờ biên bản viết tay sau đây . Nếu người dân không chịu cho chiếm thì huy động cán bộ, viên chức, công an đưa phương tiện cơ giới đến hủy diệt và cướp.
   Trời cao, đất dày, Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ, TW Đảng ở xa tôi biết kêu ai, tôi đã nói với UBNDQ9 đem cả nhà tôi đi bắn trước khi cướp đất