Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

ĐƠN KÊU OAN CỦA MỘT NÔNG DÂN PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B,QUẬN 9,TPHCMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phú

         TP.HCM, ngày 03  tháng 04  năm 2014

ĐƠN KÊU OAN
( Gửi đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước )

Dân biết kêu ai  ? Trời cao không thấu !.!...

-                     Ông Lê Văn Kiêm  ( tức Năm Nà ) và chị ruột là bà Lê Thị Hai cùng ba người em nữa, được ông bà cha mẹ để lại 2,7ha đất tại tổ 8,kp3, đường Bưng Ông Thoàn, phường Tăng Nhơn Phú B – Quận 9
-                     Trước đây khoảng hai năm, phường gửi cho ông quyết định công bố giá trị bồi thường. Quyết định chỉ tính đất trống không có cây, con, nhà cửa. Quyết định ghi “ Kiểm kê bắt buộc đất ông vào ngày 25/09/2005 ”. Ông đã có đơn khiếu nại nhiều lần nhưng chưa được giải quyết . QĐ 74/2006/QĐ/UB ngày 17/05/2006 ( là QĐ kiểm kê bắt buộc).
-                     Ông chưa bao giờ được tiếp xúc với bất kỳ một cán bộ nào của quận 9 đến kiểm kê đất ông.
-                     Ngày 10/03/2014 ông Kiêm và chị Hai ông nhận được quyết định cưỡng chế của quận 9
-                     Bà Hai ngày 14/03/2014 được phường đem quyết định công bố giá trị bồi thường đến nhà giao cho bà  ( không có biên bản )
-                     Sáng ngày 26/03/2014 Chủ tịch quận 9 bà Đặng Thị Hồng Liên cùng chủ tịch phường Tăng Nhơn Phú B và các phòng ban của quận trực tiếp đối thoại với 6 đại diện của bà con quận 9 ( bà con yêu cầu lập biên bản , bà Liên không có ý kiến ). Nhưng cuối cuộc họp bà nói không có biên bản.
-                     Chủ đề : Quận 9 không có thẩm quyền ký quyết định cưỡng chế vì “ QĐ 2666 /QĐ – UBND ngày 27/06/2002 do Chủ tịch UBND TPHCM ký  ” thì theo luật  “ Cấp ra quyết định thu hồi đất thì mới có thẩm quyền ký quyết định cưỡng chế đất đó.”
-                     Phó chủ tịch UBNDQ9 Nguyễn Văn Thành ký quyết định cưỡng chế là vượt thẩm quyền , trái với Khoản 3, Điều 44, Luật đất đai 2003. Bà Liên vẫn cho là mình đúng và không chấp nhận sửa sai.
-                     Ông Kiêm có đơn đề nghị quận 9 phải kiểm kê tài sản trên đất cho gia đình anh, chị, em ông . Ông Kiêm phát biểu rất gay gắt trong cuộc họp . Bà Liên chấp nhận chiều ngày 26/03/2014 cử đoàn kiểm kê xuống hiện trường .
-                     Cán bộ phường Tăng Nhơn Phú B , đại diện là phó chủ tịch Nguyễn Thăng Long và 6 chức năng khác của phường lập “ biên bản làm việc ”.
         Nội dung : Yêu cầu gia đình ông Kiêm hết ngày 31/03/2014 phải di dời hết   số cá nuôi trong ruộng và hồ khoảng 1,5 ha . Ông Kiêm bà Hai yêu cầu cho đến ngày 10/04/2014 – đoàn kiểm tra nói không có thẩm quyền để báo cáo lại cấp trên.
-                     Khi kiểm kê : - Cây trồng chưa kiểm kê gồm :trên 600 m2 rau muống, kèo nèo…và 4515m2 dừa nước. Số dừa nước ông Kiêm có đơn đề nghị bà chủ tịch Liên cho người xuống kiểm kê. Hôm nay ngày 02/4/2014 có người đến báo ông Kiêm phải mướn người đo, tính nếu không họ sẽ cưỡng chế, chặt phá không chịu trách nhiệm ?!
-                     Hội đồng nhân dân Tp, UBNDTP, Sở tài nguyên, Sở tư pháp thành phố hãy xem và có suy nghĩ gì ?. Việc áp đặt người dân trong giai đoạn hòa bình gần 40 năm ?.!...còn  hơn thời Mỹ ngụy trước năm 1975 ?
-                     Việc làm của bà chủ tịch quận 9 vừa là đại biểu hội đồng nhân dân tp có đúng quan điểm của Đảng không ?
-                     Chỉ thị 05/2006/ CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ  về việc thi hành luật đất đai có gì tiến bộ ” ?
-                     Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định quan điểm vì dân trong lĩnh vực đất đai .
-                     Ngày 22/06/2006 Thủ tướng Chính phủ nhận định những vi phạm pháp luật về đất đai vẫn còn xảy ra khá phổ biến, nhất là trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồ đất .
-                     Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra những hiện tượng yếu kém và yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác này.
-                     Cụ thể là : “ Bảo đảm cho giá đất bồi thường sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thực tế trên thị trường địa phương. Từ nay, các địa phương không được cướng chế, buộc tháo dỡ nhà ở khi người bị thu hồi đất chưa được giải quyết chỗ ở tái định cư ”. Đó là 2 yêu cầu đồng bộ, phải bảo đảm thực hiện song song với nhau.
-                     Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn của cả nước. Có một ủy viên Bộ chính trị làm bí thư, một ủy viên TW Đảng làm chủ tịch và một Ủy viên TW Đảng làm phó chủ tịch.
-                     Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ là chỉ thị của Đảng, không lý do gì bí thư và chủ tịch quận 9 không biết, không thi hành .
-                     Như vậy chỉ thị 05 để ai thực hiện ? hay chỉ thị chỉ là chỉ thị ?
“ Phép vua thua lệ làng”