Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Đơn kêu cứu của một gia đình có công với cách mạng gửi đến các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nướcCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2014

GIA ĐÌNH LIỆT SỸ - CÓ CÔNG CÁCH MẠNG
 KÊU CỨU KHẨN CẤP

            Kính gửi:   -  Ông Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
                              -  Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ
          Tôi tên là: Nguyễn Thị Lan, địa chỉ thường  trú:  tại 300/32, Khu phố 4, phường  Tăng Nhơn Phú  B, quận 9, TPHCM, là gia đình có công cách mạng, có 2 liệt sĩ, đang làm hồ sơ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Bản thân tôi hoạt động cách mạng bị địch bắt, tra tấn, tù đày…nay một lần nữa tôi xin kính gửi đến quý cấp lãnh đạo Trung ương Đảng thỉnh cầu một việc như sau:
          Tôi là Nguyễn Thị Lan và bà ngoại tôi là Phạm Thị Phước cùng phát hoang  canh tác mảnh ruộng thuộc một phần thửa số 8, tờ bản đồ 66 (tài liệu 2003) tại khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, diện tích  4.055,9m2 (vẽ ngày 05/07/2013 do Trung tâm Đo đạc bản đồ thành phố lập ngày 05/7/2013, theo yêu cầu của UBND Quận 9 ). Sau khi Tập đoàn tan rả 1988, tôi yêu cầu chính quyền trả lại, nhưng bị ông Hùynh Văn Cư chiếm dụng.
         Tôi liên tục gửi đơn khiếu nại  từ năm 1988 đến nay đã hơn 26 năm nhưng chính quyền địa phương không quan tâm, đến khi giải quyết lại không chính xác, không công tâm, không minh bạch, thiếu khách quan, không quan tâm đến các yếu tố lịch sử của quá trình sử dụng đất để giải quyết.
Do quá bức xúc nên ngày 10/12/2011 tôi gửi đơn thỉnh cầu và kêu cứu khẩn cấp đến quý cấp lãnh đạo Trung ương đảng đến nay là:
-         Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Trung ương Đảng: 05 đơn;
-         Ông Lê Hồng Anh – Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng: 05 đơn;
-         Ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước: 16 đơn;
-         Ông Nguyễn Sinh Hùng - chủ tịch Quốc Hội: 20 đơn;
-         Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ: 25 đơn;
-         Ông Nguyễn Xuân Phúc – Phó Thủ tướng Chính phủ: 26 đơn;
-         Ông Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra Nhà nước: 09 đơn;
-         Ông Nguyễn Bá Thanh – Trưởng Ban Nội chính trung ương:  09 đơn;
-         Ông Lê Quốc Trung – Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường:01 đơn.
(Tất cả các lần gửi đơn tôi đều kèm toàn bộ hồ sơ trong suốt quá trình tranh chấp khiếu nại từ năm 1988 đến nay).
Nay một lần nữa tôi gửi đơn này  tha thiết thỉnh cầu quý cấp lãnh đạo Trung ương Đảng  dành thời gian quý báu quan tâm giải quyết thấu tình, đạt lý; nhằm chỉ đạo các cơ quan thẩm quyền quan tâm đến yếu tố lịch sử của quá trình sử dụng đất, sớm ra Quyết định giải quyết cuối cùng một cách khách quan, công tâm, minh bạch để kết thúc một vụ việc kéo dài hơn 1/4 thế kỷ đối với một gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách có công cách mạng, hiện nay đang sống trong tình trạng nhà thờ 02 liệt sỹ và cha mẹ liệt sỹ dột nát, nước ngập quanh năm.
Thực tế từ khi gửi đơn kêu cứu với quý cấp lãnh đạo Trung ương đảng đến nay tôi lần lượt nhận được:
-  03 công văn  phản hồi của Văn phòng chính phủ chuyển đơn tôi đến Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ chí Minh chỉ đạo việc kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết kết quả.
- Phiếu chuyển số: 417-PC/BNCTW ngày 30/7/2013 của Ban Nội chính Trung ương.
- Công văn số 5174/BTNMT-TTr ngày 16/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, xem xét giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.
         Nhưng đến nay UBND Thành phố vẫn trong tình trạng sự im lặng đáng sợ.
Một lần nữa gia đình tôi tha thiết kính thỉnh cầu quý cấp lãnh đạo Trung ương Đảng  sớm  phản hồi sự giải quyết của quý ông đối với vụ việc của gia đình tôi trong thời gian sớm nhất.
Tôi thành kính tri ân quý cấp lãnh đạo Trung ương Đảng.
Trân trọng kính chào!
                                                                                      Kính đơn


                                                                                 Nguyễn Thị Lan