Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Công an tiếp tục vây ráp Vườn rau Lộc Hưng ngày thứ 2


Description: https://aotrangoi.files.wordpress.com/2014/07/vuonrau-lochung.jpg

Gia Minh (RFA) - Chính quyn phường 6, qun Tân Bình và lc lượng chc năng c trăm người, hôm nay, tiếp tc đến vây ráp ti khu vc Vườn rau Lc Hưng nơi 124 h dân đang canh tác ti đó t năm 1954 đến nay đòi hi phi được tr li minh bch v thông tin ming t chính quyn là đt canh tác ca h thuc d án b thu hi.
Mt người dân vào lúc 11 gi 30 trưa cho biết như sau:
“2.57-3.27 Lc lượng hôm nay đông hơn hôm qua, có s h tr ca màu áo xanh và cnh sát, thm chí cnh sát 113 và dân quân, ri trt t đô th, và ông Lâm Vit Tho, ch tch UBND Phường 6, qun Tân Bình cũng đang có mt đây. Ông này phát thanh và dùng nhng li m dân, khiến chúng tôi hoang mang vì nhiu người không biết đt này đã được qui hoch như thế nào.
Vì hôm nay v ch tch phường 6 là ông Lâm Vit Tho công khai xut hin ch không giu mt như ngày hôm qua, nên người dân đã có cht vn trc tiếp vi ông như li người ph n đa phương cho biết :
“Tôi va mi nói vi ông Lâm Vit Tho, ông Hai Tài rng vic vic mun qui hoch đt ca chúng tôi các ông c vic làm; tuy nhiên các ông phi hp vi chúng tôi- nhng người dân trc tiếp có đt, ri đưa ra giá bi thường tha đáng cho chúng tôi. Đ chúng tôi còn biết được có th canh tác đến lúc nào ch, đúng không. Chúng tôi chưa h nhn được giy t nào nói v qui hoch hết.
Chúng tôi gi đin thoi cho ông ch tch phường 6 là ông Lâm Vit Tho nhiu ln đ hi v nhng điu mà người dân thông tin, nhưng máy không thông.
Trong khi đó người dân Vườn rau Lc Hưng t ra kiên quyết trước bin pháp ca chính quyn mà h cho là áp đt và không minh bch, người ph n đa phương nói tiếp:
“Bà con chúng tôi nói th chết, chúng tôi đã chun b nhiu phương tin đ chúng tôi sn sàng chết trên mnh đt này.
Xin được nhc li vào sáng hôm qua, các h dân ti Vườn rau Lc Hưng tiến hành dng hàng rào đ bo v khu vc đt canh tác ca h do lâu nay có tình trng đ rác vào gây mt v sinh, ô nhim, ngoài ra các đi tượng như xì ke- ma túy và cướp git cũng xut hin ti khu vc vườn rau mà cơ quan chc năng không truy dp.
Ngay sau khi người dân va dng cc, thì lc lượng chc năng ca phường 6, qun Tân Bình xut hin và ngăn chn người dân vi lý do xây dng trái phép.
Đây là v căng thng mi nht gia người dân và chính quyn đa phương v khut tt trong vic thu hi đt, mt tình trng khá ph biến ti Vit Nam lâu nay.
Gia Minh, biên tp viên RFA