Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Hậu quả của một nền giáo dục duy ý thức hệ


Kính Hòa  Theo RFA 

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqPd1pZD-bxuK3gVk60WjZDGOW9-Wlpj66IvUmckL4BPrOKfEtFZ-FaC-gkaV7HsTKarRRGR-16hwGhJcHtULJOjgAd7y1Hc3DiHu0fTWNLyCHP4B6dJXLmLdS8_f8Oq1ZL5Ika4VxaVua/s1600/image.jpg

nh bên:Các bn đ c được trưng bày ti mt cuc trin lãm v Trường Sa và Hoàng Sa ti Bo tàng Quân đi Hà Ni vào ngày 10 tháng 7 năm 2013.

Ngày 9/6/2014 Trung Quc tung mt đòn mi trên phương din pháp lý và ngoi giao nhm cng c v thế ca h trong các tranh chp ch quyn bin Đông.

 Đó là vic h đ ngh lưu hành ti Liên hip Quc các tài liu bn đ và sách giáo khoa được nhà nước Vit Nam dân ch cng hòa phát hành, tc là min Bc Vit Nam lúc đt nước chưa thng nht. Ni dung các tài liu này được Trung Quc din dch rng Vit Nam công nhn ch quyn ca Trung Quc trên các qun đo Hoàng sa và Trường sa, mà tên theo Trung Quc gi là Tây sa và Nam sa.

Nguyên văn đon văn trong cun sách giáo khoa đa lý lp chín mà TQ đưa ra như sau:

“Vòng cung đo t các đo Nam Sa, Tây sa đến các đo Đài Loan, Hi Nam, qun đo Hoàng b Châu sơn, làm thành mt bc Trường thành bo v lc đa Trung Quc.

Trong cuc hp báo chiu ngày 16/6/2014, các viên chc ngoi giao Vit Nam tiếp tc đưa các tài liu khng đnh ch quyn ca Vit Nam trên các qun đo tranh chp, tuy nhiên vn chưa có li gii thích chính thc nào được đưa ra đ gii thích ni dung cun sách giáo khoa đa lý lp chín mà TQ đang vin dn.

Mt cu quan chc b ngoi giao Vit Nam là Trn Công Trc trong mt bài tr li báo Giáo dc nói rng đó ch là nhng tài liu dùng đ dy hc. Giáo sư Trn Hu Dũng t Hoa K có nhn đnh v lý l ca ông Trc rng:

 “Trong mt Quc gia mà chính nhà nước san, in và phân phát nhng tài liu này thì khó lòng mà nói rng đó không phi là ch trương ca nhà nước.

Trong phn cui ca bài đăng trên báo Giáo dc, Tiến sĩ Trn Công Trc còn nói:

“Trong đó không th không nói đến tư duy ý thc h được hình thành và liên kết trong thi k chiến tranh lnh…”

Câu phát biu này ca ông Trc được minh ha bng đon sau đây trong cun sách giáo khoa mà Trung Quc dùng làm chng c chuyn Vit Nam công nhn ch quyn ca h:

“Hin nay Đài Loan và các đo xung quanh còn b đế Quc Hoa k và bn tay sai Tưởng Gii Thch chiếm gi, đy là mt mi đe da đi vi nn an ninh ca Trung Quc, ca Vin Đông và min Tây Thái Bình Dương.

 Tuy nhiên khó có th ly lý do cho vic tranh chp ch quyn bng …Ý thc h.

Ông Phùng Hoài Ngc, mt người hc tp và ln lên min Bc trước năm 1975, nguyên trưởng khoa ng văn đi hc An giang nói vi chúng tôi v vic chi phi ca ý thc h trong nn giáo dc Vit Nam, nht là min Bc trước kia:

Các môn khoa hc xã hi nhân văn min Bc rõ ràng mang tính chính tr quá nng, rõ ràng là nó b chính tr áp đt quá nng ri. Cái điu này là quá rõ.”

Và theo ông Ngc thì môn Đa lý vn thường được xem là mt môn nm trong khi khoa hc xã hi nhân văn.

Trong mt ln tr li phng vn đài RFA, k sư Nguyn Khc Nhn, mt người rt quan tâm đến ngành giáo dc Vit Nam cho rng tính chính tr hóa là mt trong nng đim yếu kém ca giáo dc Vit Nam hin ti. Mt nhà giáo khác là Tiến sĩ Hà Sĩ Phu nói v mc tiêu giáo dc ca ngành giáo dc Vit Nam dưới s lãnh đo ca đng cng sn Vit Nam như sau:

Đng m ra cái giáo dc chng qua là đ đào to nhng công c, nhng người phc v cho cái công cuc mà Đng ch trương.”

Dĩ nhiên sách giáo khoa làm ra là đ phc v cho mc tiêu giáo dc. Trong trường hp ca nước Vit Nam cng sn là phc v cho các ch trương ca đng. Điu này đng cng sn Vit Nam cũng không h giu giếm trong các tuyên b ca các quan chc ca h. Mt trong nhng mc tiêu ca đng trong nhng năm chiến tranh lnh chính là quan h đng minh ý thc h vi Trung Quc.

Tr trêu thay người đng minh ý thc h đó vào năm 1979 đã phát đng mt cuc chiến tranh biên gii ngn nhưng đm máu vi người anh em cùng lý tưởng ca mình. Năm 2014 v nguyên tc c hai Quc gia vn là đng minh ý thc h ca nhau, và đi lp vi h, vn là đế Quc Hoa k và tay sai như trong sách giáo khoa đa lý ca năm 1974. Nhưng cũng chính người đng minh ý thc h t Bc Kinh nay li giương cao trang sách đa lý thm đm nghĩa tình ý thc h mà đòi bin đo.Thc tế đã din ra không như ý thc h, nước Vit Nam 40 năm sau ngày in cun sách giáo khoa y đã khác, sách giáo khoa đa lý lp chín hin nay cũng không còn nhng dòng ch đó. Nhưng s bao trùm ca ý thc h trong giáo dc Vit Nam đã đ li h ly khó lường cho Vit Nam hin nay, vì theo như li Giáo sư Nguyn Văn Tun t Úc nói rng cái cách bin gii giy t, tài liu có liên quan đến ch quyn theo kiu ý thc h là không thuyết phc.